Duchovní obnova pro ženy

V sobotu 11.5. se v Kobylisích uskutečnila duchovní obnova pro ženy. V organizátorském týmu byly hned čtyři sestry salesiánky. Z místní komunity sestra Hanka Gennertová a sestra Zdeňka Korousová. Přespolní Hradecká sestra Jana Svobodová se ujala přednášky na téma “Žena Bohem stvořená” a přijela i sestra Pavla Mikysková z Brna. Poslechněme si za pořadatelský tým Katku Jelínkovou: “V sobotu odpoledne jsme se sešly v našem kostele v počtu 35 žen na duchovní obnově s tématem ŽENA BOHEM STVOŘENÁ aneb Identita a krása ženy v Bohu. Nemohly jsme si vybrat lepší termín – v čase novény k Duchu svatému, den před prvním svatým přijímáním dětí, takže jsme měly květinovou výzdobu na rande s Ježíšem téměř svatební… Začínaly jsme tematickou mší svatou, kde jsme se skrze evangelium setkaly se Samařankou, ženou toužící po lásce, kde do jejího rozbitého srdce vstupuje nečekaným způsobem v poledním žáru u studny Ježíš – pro nás i skrze epizodu ze seriálu The Choosen. Následovala promluva salesiánky Jany Svobodové na téma ženy jako dcery, nevěsty a matky, v kontextu toho, jak jsme stvořeny, po čem toužíme, jaký je pravdivý obraz o nás skrze Boží záměr a kým v Božím plánu máme a můžeme být… o tom všem jsme se mohly pak ve skupinkách sdílet. Poslední část naší duchovní obnovy byla možnost trávit čas s Ježíšem při adoraci, využít svátosti smíření a/nebo přímluvnou modlitbu se salesiánkami… Velké díky Bohu za to, co to odpoledne konal v našich srdcích. Díky za krásné společenství. A také opravdu díky všem, kdo se na průběhu celého odpoledne podíleli – Janče, Pavli, Zdeňce, Hance, Františkovi, Jožkovi, Pavlovi…” Přednášku si můžete poslechnout na webu farnosti Kobylisy zde.

A co k tomu říkají samotné účastnice?

“Celý koncept byl moc fajn a klidně bych strávila na obnově delší čas, dostaly jsme se jen na povrch. Bylo taky super, že jsme neřešily muže. Bylo krásné být pouze mezi ženami…”
 
“Uvědomila jsem si svoji jedinečnost a důležitost pro Boha. Jsem Boží i se svými chybami a nedostatky. Věta, kterou si odnáším z přednášky – Chci abys žila. Také pro mě bylo podnětné sdílení ve skupinkách.”
 
“Nejlepší bylo pro mě sdílení ve skupince, možnost svátosti smíření i přímluvná modlitba. Skvělé bylo, že tam byly sestry salesiánky.”
 
“Důležité pro mě byly všechny části, celkově jsem velmi silně vnímala velkou podporu ženství, a to velice potřebuji. Na sdílení ve skupinkách bych asi příště nechala více času. Nejsilnějším zážitkem pro mě však byla přímluvná modlitba. Po dlouhé době jsem silně pocítila podporu a hlavně to, že se nemusím stydět si o ni říct. K přednášce jsem se vrátila ještě i doma druhý den, abych víc v klidu nechala vše působit, a našla jsem několik vět, které mě hodně oslovily.”
 
“Líbila se mi přednáška, která byla také v bodech napsaná na listu. Z něj, ze zadaných otázek, jsem potom čerpala ve skupince. Otázky na sebe smysluplně navazovaly, uvědomila jsem si tak postavení ženy ve své životní cestě. Silné pro mě bylo společné sdílení ve skupince, kdy bychom určitě uvítaly víc času. 
Silný moment byla také mše s Františkem Blahou SDB s přijímáním těla i krve. Díky rozvržením časům jsem stihla přímluvou modlitbu i zpověď.  Vše moc hezky plynulo, zapadalo do sebe. Byl čas i na krátké sdílení mezi námi ženami u kávy. Toho bych možná ocenila také trochu víc.  Pro mě to bylo krásné prožité odpoledne v Boží přítomnosti se zajímavými a inspirativními ženami.”
 
Děkujeme všem, kteří duchovní obnovu zorganizovali a zpětně ke včerejšímu dni maminek (těch fyzických i duchovních) přejeme všem ženám Boží požehnání a radost z toho, že jsou Bohem stvořeny a milovány.