Poslední svátek vděčnosti

Kdo náš web pravidelně sledoval, jistě mu neuniklo, že ještě nic nevíme o svátku vděčnosti komunity Hradecké. A je to tady. Zprávu o něm nim podává zdejší ředitelka Danka Fučíková:

Svátek vděčnosti v Hradci králové tento rok proběhl jednoduchým a milým způsobem. Vzhledem ke stavebním úpravám v domě a okolí jsme zvolily formu společného prožití posledního červnového večera. Zahájily jsme ho modlitbou nešpor se spontánními díky a chválami a poté jsme se přesunuly k bohatému stolu, kde jsme si navzájem poděkovaly a rozloučily se s Pavlou Mikyskovou, která se na konci prázdnin přestěhuje do Brna. Nechyběla píseň, zábavné předávání dárků a různých pozorností a také vzpomínky na to, co jsme prožily tento rok, i v létech minulých. Za vše patří Bohu i celé komunitě velký dík!”

Děkujeme sestře Dance za zprávy a přejeme požehnaný vstup do prázdnin a všech prázdninových aktivit.