Pozvánka na první sliby

S velkou radostí a vděčností Bohu za dar povolání oznamujeme, že naše novicka Věrka Gajdůšková složí své první sliby 6.srpna 2023 v kostele sv. Anny v Hradci Králové. Věrka a také ostatní novicky z Evropy, které se formují ve dvou noviciátech v Itálii, se svěřují do našich modliteb. Provázejme je v této bezprostřední přípravě na darování se Pánu v chudobě, čistotě a poslušnosti.