Předávání výučních listů v Karlíně

Církevní střední škola Jana Boska v Praze Karlíně do světa vyslala dalších 10 mladých nadějných ošetřovatelek, které úspěšně završily své tříleté studium na zdejší škole. V čtvrtek 22.6. jim slavnostně předala doklad o závěrečné zkoušce a výuční list zástupkyně zřizovatele této školy, sestra Zdeňka Švédová. Zbylé tři žákyně se na zkoušku z různých důvodu nachystají v září a prosinci.

Jakými slovy se s nimi rozloučila jejich třídní učitelka sestra Zuzka Magerová?
“Náš život je jako kniha, ve které jsou různé kapitoly. Některé kratší, některé delší. Za každou dopsanou kapitolou následuje další, která příběh dotváří. Jsem ráda, že dnes končící kapitolu s názvem “Církevní střední škola Jana Boska – obor ošetřovatel” jste mohly úspěšně dopsat. Obracím se i na vás, milé žákyně, které z různých důvodu ještě píšete tuto poslední kapitolu. Moc vám fandím, abyste ji i vy úspěšně dopsaly. A když se všechny jednou k této kapitole života vrátíte, věřím, že navzdory všem těžkostem v kolektivu, studiu či těžkostem v osobním životě vás zahřeje myšlenka, že jste byly mnou i všemi ostatními učiteli na této škole milovány a všichni jsme se vás snažili co nejlépe připravit jak pro budoucí povolání, tak i pro další život.
Chci vám poděkovat za společný čas a zvlášť všechnu službu nemocným během odborného výcviku v nemocnici. Udělaly jste tolik dobra. Pro mnohé jste hodně znamenaly a některé z vás jste měly možnost doprovázet a dotýkat se tajemství umírání. Chci vám s hrdostí a z celého srdce říct: Děkuji.
A co vám popřát do psaní dalších kapitol vašeho života?
Abyste měly chuť žít naplno a radostně, abyste dobro, které nosíte v sobě, vytáhly ven a tak dělaly to prostředí, kde budete žít, pracovat, sloužit nemocným nebo studovat krásným, i když vám za to nikdo nepoděkuje. Abyste měly odvahu odpouštět a dávat druhou šanci. Abyste dozrály k poznání a svobodě, že jste vzácné a milované, a tato jistota vám pomáhala i v těžkých chvílích, které život přinese.”

Děkujeme sestře Zuzce i všem, které po tři roky neúnavně vedli a formovali tato děvčata. Přejeme jim, ať se na nich naplní to, co jim tak krásně přála sestra Zuzka.