Zahradní slavnost v Klubu SHM Plzeň

Sestra Majka Tkadlecová, předsedkyně Klubu SHM Plzeň, nám podává zprávy ze čtvrtku 15.6.2023, kdy měli tradiční zahradní slavnost.
“Na zahradě KVK centra jsme se začali scházet v 16 hod. Radost ze shledání jsme nemuseli skrývat – pravidelné aktivity skončily před dvěma týdny, takže už čtrnáct dní jsme se neviděli. Tatínek Pavel – zkušený skaut – připravil oheň a mohlo se začít s opékáním. Sestra Verča kralovala u grilu a měla kolem sebe pořád plno pomocníků a Terka s Ondrou se střídali u výčepu – Kofola tekla proudem a její nedostatek mohla zachránit už jen malinovka. Slíbená cukrová vata se nekonala, ale děti si našly novou atrakci u bublinkovače. Amálka spolehlivě doplňovala náplň, takže bublinek bylo opravdu tisíce. Rodiče byli též spokojení, protože nemuseli dětem zakazovat další příjem cukru. Po hodině jsme se svolali do kroužku, abychom si poděkovali navzájem, ale zvláště sestře Verči, která se s námi loučí.

Svým zpěvem a hrou nás doprovázela sestra Hanka a děti z jejich hudebních kroužků. Nejmladší účastníci se proháněli na dětském hřišti a využívali různých možností, které nám skýtaly prostory zahrady a hřiště KVK Centra.  Bonusem pak byla možnost podívat se v našich prostorách na výstavu vláčků.

Pavel Konečný řekl: „Každý den přináší nové věci, za které je třeba být vděčný.” Věřím, že ten uplynulý školní rok je pro nás všechny důvodem k vděčnosti – už třeba jen tím, že to byl konečně “normální” školní rok – bez různých Covidových omezení atd.

Takže díky za vaši přízeň a přejeme vám hezky prožitý čas léta!”

Děkujeme Majce, jsme rádi, že se slavnost podařila a prosíme o Boží požehnání pro prázdniny.