Setkání CEL Hradec Králové

Na závěr Velikonočního oktávu, 14.-16.4.2023 se sešly všechny sestry naší Inspektorie na již druhém společném sekání v tomto školním roce. Nesešly jsme se tedy všechny, Litva se našich setkání neúčastní a také některé české sestry v odůvodněných případech chyběly, ale i tak to bylo požehnané společenství. V pátek večer po společné večeři, modlitbě a slůvku pokračoval program shlédnutím vystoupení Improvizačního dovadla B.I.Z.O.N.I. Většina z nás viděla improvizační divadlo poprvé a dozvěděla se, co je to vlastně zač. Musím říct, že jsme se již dlouho tak nenasmály. Bylo to opravdu vynikající, i následná beseda z hráči (nejsou to herci, ale hráči, jak jsme byly poučeny). No a hlavně nás to zaujalo i po výchovné stránce, protože tento typ divadla obsahuje mnoho výchovných prvků. A tak jedna z nás nelenila a na příští rok již domluvila repete, tentokrát s možností si taky něco vyzkoušet, takový workshop. Abychom to jednou třeba mohly nabídnout i naší mládeži 🙂

Sobota vystřídala dvě témata: jedno byla udržitelnost, které jsme ale už probíraly na setkání ŘEZ, takže větší část byla věnována pastoraci mimo naše díla. Dotazníkem jsme si zmapovaly, co vše pro mládež kde děláme a zamýšlely jsme se nad tím, v kterých aktivitách chceme být zapojeny nutně a ve kterých ne. Protože, co si budeme povídat, nabídek je vždy víc a nás je omezený počet a den má k tomu jen 24 hodin 🙂

Po celodenní práci jsme se pak sešly na zahradě na Cestu světla,  což je modlitba podobná křížové cestě, jen se rozjímají úryvky z Bible, kde se objevuje Vzkříšený Kristus. Právě v ten čas krásně svítilo sluníčko, které se pomalu chýlilo k západu, tak to byl požitek pro duši i tělo. Večer pak nás čekalo pravé sesterské “mecheche”. Byly jsme prostě jen tak spolu, povídaly si, něco dobrého si daly na zub a kdo už byl dostatečně saturován, odebral se na své lože očekávat ve spánku neděli Božího milosrdenství 🙂

Neděli jsme ještě trochu strávili nad ekonomikou naší Inspektorie. Sestra Lída si pro nás připravila velmi zábavný kahoot, abychom se u ekonomických informací nenudily. I její prezentace byla prokládána množstvím vtipů, takže by jí člověk tuto roli skoro záviděl 🙂 Mši svatou v místním kostele, přilepeném k našemu domu, sloužil otec Biskup Kajnek, což bylo moc milé. Po výborném obědě (řízky z Černé růže – kuchařky si nastudují tajný recept, který se dělá pouze v Hradci) jsme se rozloučily a všechny se opět uvidíme o prázdninách.

Děkujeme sestrám, které setkání připravily, sestrám z Hradce, které nás hostily i všem, které přijely a taky Pánu Bohu 🙂 Fotky k vidění zde.