Jak slavila pražská arcidiecéze

V Pražské arcidiecézi se den zasvěcených osob slavil až v sobotu 4.2. Ze sester salesiánek tam byla jedna jediná zástupkyně, sestra Vlasta Frkalová z Karlínské komunity, které tedy dáváme slovo, aby se podělila, jak setkání proběhlo:

“Setkání začalo v 10.00 hod v kostele Všech svatých, kde shromážděné řeholnice a řeholníci spolu s dalšími lidmi čekali na příchod průvodu kněží s ministranty a s katedrálním smíšeným sborem v modrých pláštích, který cestou zpíval tak silně, že ho bylo zdaleka slyšet. Po pozdravení otcem arcibiskupem a krátké modlitbě jsme odtud šli v průvodu do sv. Víta, kde byla slavená mše sv. Při ní byla taková soustředěnost účastníků, že v některých momentech, např. při kázání, bylo úplné ticho, jen slunce zprava přes okna nás hladilo svými paprsky. Otec arcibiskup Jan nám hlavně zdůrazňoval, abychom žili  naplno naše zasvěcení se Bohu, dávali se Mu každý den a dávali Mu opravdu všechno.

Po mši sv. bylo na Arcibiskupství občerstvení, modlitba během dne, pár slov otců biskupů Karla Herbsta, Jana Graubnera a Dominika Duky a modlitba Anděl Páně s biskupským požehnáním.”

Děkujeme sestře Vlastě a budeme se těšit na zprávy z dalších komunit.