Setkání zasvěcených v Brně a Plzni

Tak tu máme naše poslední dvě komunity. Začneme na západě 🙂

“V sobotu 4. února 2023 se konalo setkání zasvěcených osob v plzeňské diecézi s biskupem Tomášem. Setkání začalo mší svatou v 10.00 hodin v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Po bohoslužbě pokračoval program na biskupství přednáškou „A jak dál? – některé výzvy současného zasvěceného života“, kterou přednesl P. Vlastimil Kadlec, OMI. Po přednášce následovalo malé pohoštění. Celé setkání se neslo v rodinném duchu a účastnila se ho celá Plzeňská komunita (4 sestry).”
Děkujeme sestře Verče Beránkové za zprávy a přesouváme se na východ do největší moravské metropole, do Brna:
“V Brněnské diecézi se setkání zasvěcených osob s biskupem Pavlem Konzbulem konalo
v sobotu 4. února v katedrále na Petrově. Sešlo se nás hodně – zaplnili jsme všechny lavice.
Otec biskup nás nejprve mile uvítal a hned předal slovo P. Gorazdu Krušinovi, strahovskému
premosntrátovi, který měl přednášku na téma řeholník – poutník a řeholník – učedník.
Inspirací pro něj bylo první čtení z první neděle adventní z knihy proroka Izaiáše: “Vystupme
na Hospodinovu horu, choďme po jeho stezkách”. Na konci promluvy také tento text přečetl
parafrázovaný na řády a kongregace. Po přednášce se kněží a jáhnové shromáždili do
liturgického průvodu a slavila se mše svatá. Byl přítomen i emeritní biskup Vojtěch Cikrle.
Otec biskup Pavel ve své promluvě připomněl tři pilíře zasvěceného života, jak je zdůrazňuje
papež František. K těmto pilířům patří modlitba, chudoba a trpělivost jako výrazy víry, naděje
a lásky. Po mši svaté jsme měli možnost si zadarmo prohlédnout diecézní muzeum se
slavným obrazem Panny Marie z Veveří a zahřát se při čaji, kávě a přátelském rozhovoru na „chlebíčkové párty“ v sále na Petrově 2. Podařilo se nám také otce biskupa pozvat k nám do
komunity a on nám návštěvu rád přislíbil. Takže se máme na co těšit!”
Velký dík patří sestře Dari Verdové, která článek dodala. Setkání se účastnila polovina komunity (dvě sestry).
No a my se tedy těšíme na další zprávy z Brna, kdyže pan biskup přijde a jak bude návštěva vypadat 🙂