Den zasvěceného života

Na svátek Uvedení Páně do chrámu, 2.2., tradičně slaví všechny zasvěcené osoby. Připomínají si s vděčností své povolání a prosí o dar vytrvalosti.

Kolem tohoto data také biskup svolává ve své diecézi setkání zasvěcených osob. Také sestry z našich komunit se těchto setkání účastní, a tak přineseme postupně zprávy z našich diecézí.

Přesně v dnešní den se konalo setkání v Hradci. Naše sestry se účastnily ve vysokém počtu – 5 osob. Napřed se sešly v katedrále ke mši svaté, následovala přednáška P. Brhela o reptání s následným sdílením a zakončilo se slavnostním obědem.