Stvořená jako žena

Třetí říjnovou sobotu se v Hradci Králové u sester salesiánek sešlo přes třicet žen, aby společně prožily duchovní obnovu Stvořená jako žena. V první části se zamýšlely nad krásou ženy jako dcery svých rodičů, ale i jako dcery Boha Otce, jako nevěsty, která může odpovídat na Ježíšovu lásku a také jako matky, která je povolaná dávat život tělesně i duchovně. Zamyšlení zakončily jednoduchým tancem, který umožnil vniknout do tématu všemi smysly. Po krátké přestávce se každá žena mohla rozhodnout, jak prožít následující čas. Většina z nich se rozhodla pro sdílení ve skupinkách, některé pro ticho na podzimně zbarvené zahradě či v kapli. Třetí část programu byla také variabilní. Byla příležitost ke svátosti smíření, k adoraci doprovázené hudbou či  přímluvné modlitbě. Ženy se rozcházely s vděčností za prožitý čas a s touhou na brzké pokračování.