Interjuniorátní setkání

Interjuniorátní setkání znamená setkání mladších sester z různých kongregací, které ještě nemají věčné sliby. U nás se konání tohoto setkání již podruhé ujaly sestry salesiánky. Tímto děkujeme za organizaci, prostory a pohostinnost komunity v Hradci Králové, která se o nás starala a těšíme se, kdo pořádající štafetu přebere dál.

Sešlo se nás 15 sester juniorek. Je nás více, ale ze studijních, pracovních, koronavirových a dalších důvodů některé nemohly dorazit. I přesto bylo setkání moc hezké. Program byl navržen tak, aby byl dostatek času na sdílení, výměnu zkušeností… Setkání se účastnily i slovenské sestry verbistky (Misijní sestry Služebnice Ducha svatého), protože Česko a Slovensko tvoří dohromady jednu provincii, jak je to ostatně i u dalších řádů. Spolu s verbistkami byly nejvíce zastoupené  Školské sestry svatého Františka v počtu čtyř. Nicméně další typy hábitů prozrazovaly sestru Cyrilometodějku, Boromejku, dominikánku, Františkánky Marie Immaculaty. Od nás, sester salesiánek, byla přítomna jedna juniorka a pořádající sestry.

Kromě společné modlitby, jídel a již zmíněného sdílení nám byly nabídnuty i dvě kvalitní přednášky se zajímavými hosty: sestra Michaela Přibylová OSF nám připravila blok o prožívání samoty v řeholním životě. Nejvíce nás zaujal dopis jedné fiktivní sestry, která nám psala a které jsme ve skupinkách měly odpovědět na potíže, které v řeholním životě zažívá. Tento dopis vzbudil vlnu emocí a postavy z něj nás provázely celým víkendem. Druhým hostem byl otec Vojtěch Kodet, karmelitán, který přednášel na téma Snubní vztah s Kristem. A poté pro nás sloužil i mši svatou.

Celé setkání se neslo v duchu radosti a vděčnosti a doufáme, že jsme každá alespoň kousek z této atmosféry dovezla i do našich komunit.