Setkání CEL v Králíkách

V Králíkách jsme netrávily jen týden duchovních cvičení, jak si můžete přečíst v předchozím článku. Po týdenním tichu nastalo skoro třídenní švitoření, během něho jsme stihly spoustu věcí. V neděli 2.8. odpoledne jsme věnovaly čas Svátku vděčnosti. Tento svátek se slaví jak na úrovni celosvětové (článek v dubnu), tak na úrovni komunitní (články v červnu), tak na úrovni Inspektoriální. Děkovaly jsme naší Inspektorce Janče za 5 let, v kterých naši Inspektorii vede (a čeká ji ještě rok šestý) a zároveň jsme oslavily její kulaté narozeniny. Poděkovaly jsme také naší Inspektoriální ekonomce Zdeňce za 12 let její služby, kterou nyní předává nové ekonomce Lídě. Nechyběla modlitba a hra (jak vědomostní tak dovednostní), která sice měla být u táboráku, ale z důvodu deště byla přesunuta dovnitř. To nám však nezabránilo si ji pořádně užít, zasmát se, zasoutěžit si a pobavit se.

Pondělí a úterý byly více pracovní, zamýšlely jsme se ve skupinách nad naší pastorací a rozlišovaly, jestli jdeme po Božích cestách.

V úterý 4.8. jsme při večerní mši svaté slavily – tři sestry z našeho společenství slavily 25. výročí od prvních slibů (přítomna byla jen Míša a Eva) a dvě juniorky obnovovaly své sliby. Po mši následovalo i agapé, při němž nám misionářka Miki z Albánie vyprávěla, jak se jim žije.

Počasí tyto dny bylo deštivé: i tak jsme Pánu děkovaly. Jednak za vláhu, kterou naše zem moc potřebuje, jednak za to, že nás to aspoň nelákalo chodit ven a mohly jsme o to usilovněji pracovat.

Děkujeme Bohu za tyto prožité dny ve společenství a naplněné sdílením, prací i slavením a těšíme se na další společné shromáždění, které by se mělo uskutečnit na podzim.