Rozloučení se sestrou Věrou

Ve středu 5.8. 2020 ve 12 hodin se konalo v kostele sv. Terezičky v Kobylisích poslední rozloučení se sestrou Věrou Vorlovou. Přítomné byly jak sestry salesiánky (FMA), tak bratři salesiáni (SDB), dále zástupci ostatních složek salesiánské rodiny, její neteř, farníci, přátelé… Přede mší svatou bylo promítnuto děkovné desetiminutové video vyprávějící veršem a fotkou o celém jejím bohatém životě. Hlavním celebrantem mše svaté byl otec biskup Kája Herbst. Celé rozloučení se neslo v duchu naděje, vděčnosti a inspirace jejím životem a odpovědí na Boží pozvání. Po mši svaté byla uložena do hrobu FMA na hřbitově v Praze – Ďáblicích, obřad zde vedl P. František Blaha SDB. Potom jsme se všichni ještě sešli v sále pod kostelem, kde bylo připraveno bohaté občerstvení a při němž jsme se mohli společně pozdravit a potěšit.

Sestro Věro, věříme, že jsi v nebi u Pána a přimlouváš se za nás!