Duchovní cvičení v Králíkách

Přelom července a srpna většina českých sester naší Inspektorie prožila v Králíkách na duchovních cvičeních. Chyběly jen “zasloužilé” sestry, které měly tentokrát duchovní cvičení zvlášť, avšak nutno podotknout, že také v Králíkách – akorát v květnu. Prožily jsme krásný týden v tichu s Božím slovem, s podněty, jež nám přinášel P. Peter Bicák, slovenský salesián a taky s možností každodenního doprovázení a sdílení myšlenek z Božího slova, jež nám poskytli dva čeští salesiáni. Příroda byla nádherná, počasí také, místo je to milostiplné a poutníků k Matce Boží díky Bohu přicházelo dost… Zázemí jsme měly v klášteře u P. Karla Moravce, jehož velkorysost je pověstná.

Děkujeme všem za modlitby a Bohu za obdržené milosti a doufáme, že je zúročíme všude tam, kam nás Pán pošle.