Naše sestra delegátkou na synodě

Biskup Plzeňské diecéze svolal diecézní synodu. Z celé diecéze jsou vybráni delegáti a delegátky, kteří se jí účastní. Jednou z nich je i naše sestra Hanka Koudelková z Plzeňské komunity. Zeptali jsme se jí, co to obnáší.

“V sobotu 23. března absolvovali delegáti a delegátky diecézní synody první informační a formační setkání v Liticích. Celodenní program, kterým provázeli oblát Vlastimil Kadlec a Petra Koňaříková z Pastoračního centra, byl zaměřený především na seznámení se s posláním synody a způsobu práce delegátů. Ti si mohli například nanečisto vyzkoušet, jak komunikovat a diskutovat ve skupinkách.
A co teď máme za úkol? Teď během měsíce dubna, května a června se máme zamyslet KDE JSME – a máme k tomu 3 pomocné otázky, na které máme v synodních skupinkách odpovědět.
1. Základní otázka k synodnímu rozhovoru MISIE:
Které z aktivit, postojů nebo i jiných gest a příležitostí napomáhají podle naší zkušenosti k tomu, že se lidé kolem nás začnou zajímat o víru a otevírat se osobnímu setkání s Kristem?
2. Základní otázka k synodnímu rozhovoru USPOŘÁDÁNÍ:
Jak současné uspořádání služeb a zodpovědností v naší farnosti včetně rozmístění kněží v diecézi umožňuje všem věřícím naplno a zdravě prožívat svou víru, službu a povolání?
3. Základní otázka k synodnímu rozhovoru HOSPODAŘENÍ:
Které současné postupy a postoje při hospodaření a správě majetku a financí naší farnosti podporují život a službu církve, a tak pomáhají vytvářet podmínky pro setkání lidí s Kristem?
Tak to je prozatím všechno. Teď nás čeká spousta práce, tak jdeme do toho.”

Děkujeme sestře Hance a myslíme na celou Plzeňskou diecézi v modlitbě.