Byly jsme na diecézku v Plzni

V minulém příspěvku jsme vás informovali o diecézku v Hradci Králové. Měly jsme taky zástupkyni na diecézním setkání mládeže v Plzni. Je jí sestra Majka Tkadlecová, která se s námi podělí o to, jak to probíhalo v naší nejzápadnější diecézi.

“Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Tomášem proběhlo 22. – 23. března 2024 v prostorách gymnázia na Mikulášském náměstí. Motto znělo: „Ti, kdo doufají v Pána, poběží a neunaví se.“ (Iz 40, 31). Počet byl komornější (kolem padesátky účastníků), ale o to rodinnější atmosféra.

            Zájemci mohli dorazit už v pátek večer a po večeři jsme vyšli do parku před budovou a zahráli jsme si hru Boj o poklad – pravidla nám umožnila (doslova vyžadovala) seznámení se se spoluhráči. Po hře jsme se pak ještě sešli na večerní modlitbu chval. Potom už následoval volný večer na popovídání či hry.

 V sobotu ráno poté, co dorazili další účastníci, jsme putovali do katedrály sv. Bartoloměje, kde jsme měli možnost dobře si prostory prohlédnout – od podlahy až ke stropu. Při návštěvě kůru nás překvapil svou přítomností biskup Tomáš, se kterým jsme po návratu na gymnázium slavili mši sv. Po obědě následovala promluva o synodě (jak jinak v naší diecézi 🙂 ). Promlouvali k nám oba synodní koordinátoři Jana Černá a Jindřich Fencl a přidali se k nim i Jana s Terkou, které jsou delegátkami synody za mládež (všichni čtyři a vlastně i biskup za námi dorazili z Litic, kde paralelně probíhalo 1. informační a formační setkání delegátů diecézní synody).

Zbytek odpoledne jsme prožili rozdělení ve skupinkách – nejdříve diskuzních – odpovídali jsme na otázku synody: Které z aktivit, postojů nebo i jiných gest a příležitostí napomáhají podle naší zkušenosti k tomu, že se lidé kolem nás začnou zajímat o víru  a otevírat se osobnímu setkání s Kristem? – a pak workshopových (každý si vybral workshop podle svého gusta – volejbal, cestopis, první pomoc, pantomina a improvizace, povídání o řádu i neřádu, tvoření). A v 17:30 hod. jsme se ještě naposledy sešli a pan biskup nás po požehnání vyslal do světa.”