Setkání bývalých žákyň DKSŠ Karlín

Církevní střední škola Jana Boska v Karlíně je již několik let transformována. Žáci na ní mohou studovat dva tříleté učňovské obory – ošetřovatel a pečovatel. 

Dříve se však škola jmenovala Dvouletá katolická střední škola a prošlo jí opravdu mnoho (převážně) studentek. Některé bydlely i na místním internátě a zažily zde důležité roky dospívání. Navázaly přátelství, jezdily na různé výjezdy, mnoho z nich zde také přijalo víru.

Setkání, které se uskutečnilo na Květnou neděli v Karlíně, mělo právě za cíl se znovu potkat, zavzpomínat, popovídat o životě a také nabídnout před Velikonocemi možnost svátosti smíření a protože byla neděle, i mši svatou. 

Celý den se nesl v duchu radosti ze setkání, vyšly jsme na Vítkov trochu prohlédnout Prahu z výšky, na oběd jsme si daly výborné grilované maso, někteří přijaly odpuštění ve svátosti smíření. Mši pro nás sloužil salesián Jarda Fogl a do pašijí, čtených na role, jsme se zapojili všichni. Následovalo spálení hříchů jako symbol nového začátku a pak jsme slavili zmrzlinou. 

Fotky zde.