Adventní duchovní doprovázení

Již několik let nabízí VKH (Vysokoškolské katolické hnutí) studentům možnost být v době adventní a postní doprovázeni a tak prohloubit svůj vztah s Pánem. Každoročně k tomu zvou řeholníky různých kongregací a již několik let se zapojujeme i my, sestry salesiánky. Je to možnost, jak poznat nové mladé lidi, naslouchat jim, navázat vztah, být jim nablízku a pomoci jim růst ve vztahu s Pánem. A nejdenou to posunuje i nás samotné. Nejsme jen ty, co dávají svůj čas, ale jsme často i obdarované. Poprosily jsme tři z nich, sestru Věrku z Hradce, sestru Evu z Prahy a sestru Majku z Brna, aby nám přiblížily své zkušenosti.

Sestra Majka Kučerová: “Začátkem adventu se mi ozvaly dvě studentky z VKH Brno, že mají zájem o duchovní doprovázení. Domluvily jsme si termíny pro každou zvlášť. Jedna z nich se však v zápětí omluvila, že toho teď má strašně moc a že to bohužel nestíhá. Druhá přišla a chodila (a ještě po Vánocích přijde) pravidelně jednou za týden a myslím, že jsme z těchto setkání nakonec obohaceny obě dvě. Pracovaly jsme především s Písmem. Slečna si každý den udělala čas a přečetla si denní liturgické texty, nechala je na sebe působit, zapsala si, co ji oslovilo, jaké myšlenky a emoce se jí s tím pojí. To jsme pak na setkání sdílely. Byl tak také prostor na sdílení osobních věci a na otázky. Setkání byla opravdu moc pěkná a hluboká. Je krásné sledovat, jak si Duch Sv. vede mladé lidi, když se jím vést nechají.”

Sestra Věrka Gajdůšková: “Adventní duchovní doprovázení mladých mi dalo jednak velkou inspiraci pro hlubší práci s mladými, jednak krásnou zkušenost konkrétního vztahu. Měla jsem možnost doprovázet jednu studentku medicíny, která se nechala doprovázet skrze četbu biblických komentářů, skrze společné sdílení Písma a zvláště skrze osobní modlitbu propojující Boží Slovo se svým životem. Modlitba a doprovázení jí ukázaly nový pohled na Boha, odlišný od dosavadního “tradičního” pojetí. Slovo se stalo živým a přítomným, světlem pro současné životní rozlišování a rozhodování. Doprovázení a vzájemné sdílení se také dotklo mnoha podstatných aspektů a rozměrů našich životů, bylo pro nás obě velkým obohacením.”

Sestra Eva Liškutinová: “Adventní nebo postní duchovní doprovázení studentů  je pro mě příležitostí nejen se seznámit s novými lidmi, ale především se setkat s vnitřním světem člověka, který je obdarován a veden Bohem. Fascinuje mě jejich nadšení pro věci Boží a pevná vůle a odhodlání duchovně ujít s Bohem kus cesty, být otevření Božímu hlasu, který se skrývá ve slovech Písma,  ve zkušenostech druhých a v různých inspirujících příbězích lidí z dávné doby i z dneška. Bůh si každého člověka vede originální cestou. Jsem vděčná Bohu za tuto možnost být nablízku mladým lidem, dělit se o svou zkušenost a inspirovat se nadšením, vírou a láskou těch, se kterými se setkávám. ”