Oslavy 30. výročí v Karlíně

 V neděli 8.10.2023 se i přes mírnou nepřízeň počasí začali už dopoledne sjíždět lidé z celé ČR k sestrám salesiánkám na Vítkově ulici v Praze Karlíně. Důvodem bylo, že zde před kratší nebo delší dobou oni sami nebo jejich děti navštěvovali školu nebo domov mládeže nebo školku, popř. zde pracovali či je pojí se sestrami a místním dílem nějaké jiné pouto 🙂 Slavilo se 30 let od vzniku tohoto díla, a tak byl důvod k vděčnosti, oslavám, setkání.

Dopoledne patřilo dětem, byly připraveny stanoviště s úkoly a následnými odměnami, ale už i příchozí rodiče se mohli setkat s dávnými přáteli či si prohlédnout fotky a zavzpomínat. V poledne jsme se všichni sešli na mši svatou v blízkém kostele sv. Cyrila a Metoděje. Mši sloužil provinciál salesiánů P. Martin Hobza SDB a přítomen byl též nový místní administrátor farnosti, otec Marco. Poté jsme se přesunuli opět na zahradu domu, kde bylo připraveno pohoštění. Bylo možno navštívit prostory domu, shlédnout kroniky, videa a poslechnout si přednášku, jak se dílo v Karlíně za 30 let vyvíjelo. Tu si připravila ředitelka zdejší školy sestra Michaela Pitterová FMA. Na setkání se objevilo mnoho sester salesiánek, protože se nás zde za 30 let vystřídalo opravdu hodně. Některé sestry slavily už z nebe. Na setkání byli přítomni jak bývalí žáci a žákyně, tak ti nynější. Přišly i sestry boromejky, které tento dům stavěly. Vytvořilo se opravdu pěkné společenství lidí.

Děkujeme Pánu za krásně prožitý den v přátelské atmosféře, za všechno dobro, které nám za 30 let umožnil vykonat a prosíme o požehnání pro všechny, kteří jsou s tímto dílem jakkoli spojeni.

Více foto zde