Nová FMA – Věra Gajdůšková

Novou sestrou salesiánkou se stala Věra Gajdůšková, která ve společenství sester v neděli 6. 8. 2023 složila své první řeholní sliby. Slavnost se konala na závěr duchovních cvičení sester. 

Věra Gajdůšková před složením řeholních slibů absolvovala dvouletou noviciátní formaci v Itálii.