Nová inspektorka – Zdeňka Švédová

Nová inspektorka – Zdeňka Švédová

Naše česko-litevská inspektorie má od dnešního dne novou inspektorku. Stala se jí Zdeňka Švédová, která letošní rok byla ředitelkou Salesiánského domova mládeže v Hradci Králové a předtím byla inspektoriální ekonomkou.

Slavnostní mši sv. celebroval provinciál P. Martin Hobza, SDB, který ve svém kázání poukázal na to, že se nám dnešní liturgická čtení přímo hodí na naší slavnost, a to zvlášť 2. čtení z listu Efezanům, kde nás sv. Pavel povzbuzuje, abychom žili způsobem hodným toho povolání, které se nám dostalo (Ef 4,1). M. Hobza podtrhl také to, že dnešní úryvek evangelia nás vede k tomu, abychom se jako Ježíš dívali na mladé lidi, abychom je vnímali a reagovali podle toho, co potřebují: pochopení, naslouchání a úctu.

Slavnostní mše sv. se kvůli pandemickým opatřením zúčastnili pouze zástupci salesiánské rodiny.

Vyprošujme Zdeňce hojnost darů Duchu Sv. pro její službu!

Podívejte se na fotky ze slavnosti.

S vděčností Janě Svobodové

S vděčností Janě Svobodové

Tradičně se každý rok setkává naše inspektorie k tomu, abychom si vzájemně poděkovaly… letošní rok to však bylo ještě trochu v jiném duchu. Nejdříve jsme se rozloučily se sestrou Marií Mráčkovou, zavzpomínaly jsme, kterou si Pán v březnu nečekaně povolal. 

Večer pak patřil vděčnosti, a to nejdříve Hospodinu, a pak hlavě sestře Janě Svobodové, která nás vedla celých šest let v roli inspektorky. Sestra Jana pak děkovala svým nejbližším, úzkému týmu vedení, a ředitelkám komunit.

Následovalo neformální předání štafety Zdeňce Švédové, která se stává naší inspektorkou. Jana Sv. ji k tomuto kroku zazpívala písničku, ve které ji ujišťovala o tom, že se nemusí bát, protože Hospodin si vše povede, když Mu to Zdeňka vše s vírou a důvěrou svěří.

Byly jsme online spojené s Litvou a sestrou Assuntou, která by se této slavnosti určitě ráda zúčastnila, kdyby nebyla pandemická situace.

A jako tradičně následoval táborák, u kterého nám Jarka Chorovská, misionářka ve Venezuely, vyprávěla o tamějším životě s Janomami.

Podívejte se na více fotografií.