Pomoc dětem v Etiopii

Pomoc dětem v Etiopii

Drazí čtenáři, máme pro vás nabídku: zapojme se do sportovní výzvy Mary´s Meals MOVE FOR HOPE 1. – 31. května 2024.

Stačí se zaregistrovat na webové aplikaci Move for Hope, začít běhat, aktivně chodit nebo jezdit na kole a zajistíme tak jídlo, vzdělání a naději pro potřebné děti. Startovným ve výši 550 Kč zajistíš na rok obědy jednomu dítěti v etiopském regionu Tigraj. Kromě startovného můžeš dětem přispět také zdolanými kilometry, které proplatí sponzoři výzvy

Více informací zde. 

Celosvětový svátek vděčnosti v Mozambiku

Celosvětový svátek vděčnosti v Mozambiku

Dne 26. dubna slaví celý náš Institut celosvětový svátek vděčnosti. Generální Matka Chiara Cazzuola, společně s inspektorkami Konference CIAM Afrika a Madagaskar, vystoupila na mezinárodním letišti v Maputo v Mozambiku, aby zde společně se sestrami a s celým dílem oslavila svátek vděčnosti.

Svátek vděčnosti se slaví každý rok v jiné zemi a celý Institut se spojí jak v solidaritě tak duchovně s generální matkou i se sestrami té země. Tentokrát tedy více myslíme na Mozambik.

Více zde.

Setkání představených na Vranově

Setkání představených na Vranově

Od pondělí 15. 4. do soboty 20. 4. 2024 proběhlo na Vranově u Brna
setkání předsedů řeholních konferencí z celé Evropy. Sešlo se tam
přibližně 60 řeholníků a řeholnic z 23 evropských zemí z nejrůznějších
řádů a řeholí, aby se společně zamýšleli na identitou řeholního
zasvěcení v dnešní Evropě, zejména jak odpovídat na výzvy, které
dnešní doba přináší. Hned na první pohled je možné vnímat velkou
různost spiritualit, zaměření, způsobu života i postojů k dnešnímu
světu. Na druhou stranu je také velkým znamením, že právě v této
různosti je možné pokojně diskutovat, naslouchat si a hledat společné
cesty, jak být i dnes prorockým hlasem uprostřed církve i světa.

Čtvrtek byl věnován návštěvě některých řeholních komunit a aktivit v
Brně a okolí. Kromě sester klarisek v Soběšicích a komunity
Blahoslavenství ve Střelicích část účastníků navštívila také
Salesiánské středisko v Žabovřeskách.

V pátek řeholníci zhodnotili toto setkání, zvolili nové
předsednictvo a vybrali téma na příští setkání, které bude zase za dva
roky.

Duchovní cvičení pro mladé

Duchovní cvičení pro mladé

Nabízíme společný týden na horách v Beskydech, na chalupě Orlí hnízdo. Abychom se trochu poznali a zároveň „střet“ s tichem nebyl tak prudký, začínáme malým sžíváním se v podobě společné práce ve prospěch chalupy, na které budeme týden pobývat, a jejího nejbližšího okolí. Ve volných chvílích lze vyběhnout do kopců nebo spočinout u bazénu. Večer bývá posezení u ohně.

V následujících dnech pak nabízíme program v tichu se společnou modlitbou, slavením Eucharistie, přednáškami – biblickými podněty a podněty pro každodenní život s Bohem, sdílením, osobním doprovázením, příležitostí ke svátosti smíření, eucharistickou adorací a samozřejmě prostory ticha pro osobní modlitbu.

 

Více informací zde.

 

Dny salesiánské spirituality v ČR

Dny salesiánské spirituality v ČR
Po necelých dvou letech je to opět tady – rádi bychom Vás pozvali na další, v pořadí už desáté Dny salesiánské spirituality, které připravujeme napříč salesiánskou rodinou prakticky od skončení těch minulých… Po pozitivních zpětných vazbách minulého ročníku, kdy hlavní organizaci do svých rukou převzali salesiáni spolupracovníci, jsme si dodali odvahy a pustili se směle do díla. A tak ty letošní Dny salesiánské spirituality budou zase trochu jiné, prozradím, že také vlastně trochu světové. Jako téma jsme zvolili “Salesiánské misie” s podtitulem “Jak být misionářem v každodenním životě?” Přiznejte, tušily jste, že v příštím roce si budeme připomínat už 150 let od první salesiánské misijní výpravy? 
A tak se můžete těšit na pestrou paletu besed, workshopů a prezentací i jiných aktivit, a především na živé společenství salesiánské rodiny.  
Zkrátka nepřijdou ani děti a mladí, pro které je paralelně připravený program k tématu misií pod taktovkou SADBY…
Přáli bychom si, aby Dny salesiánské spirituality byly setkáním nejen členů, ale i příznivců salesiánské rodiny, nebojte se tedy nasměřovat pozvání i k těm, kteří salesiánskému dílu fandí a bez Vašeho pozvání by se o této akci nedozvěděli. 
Zde naleznete pozvánku na tuto víkendovou akci a tudy se dostanete k přihlášce. Hlásit se můžete do 31. března, nebo do naplnění kapacity ubytování.
Je možné zúčastnit se taktéž jen části programu, i v tomto případě prosíme o přihlášení.
Těšíme se na každou jednu z Vás!
 
Za tým organizátorů Vlaďka Kapounková ASC

Zprávy od sester ze Sudánu

Zprávy od sester ze Sudánu

Chartúm (Súdán). Generální matka, sestra Chiara Cazzuola, obdržela 11. listopadu 2023 telefonát  z komunity FMA v Chartúmu v Súdánu, jejíž dům byl 3. listopadu zasažen velkými válečnými útoky.

Bylo to milé překvapení, protože je pro ně těžké najít ten správný okamžik k propojení. Sestry hlásí, že se mají díky bohu dobře, i když kolem jejich domu bylo všechno tak vybombardováno, že je špatně vidět, kde jsou. Zatímco zevnitř plně nevnímali závažnost události, lidé zvenčí viděli škody způsobené bombardováním jejich domovů a šli si ujistit, zda jsou sestry naživu, zda se mají dobře a zda nejsou v nouzi. 

Sestry velmi děkují Institutu za blízkost, modlitbu a za možnost zůstat na místě v této dramatické situaci, protože jsou jedinou nadějí lidí, kteří opakují: „Dokud jste tam vy, máme naději, že nás neopustíte ani vy!”

To ráno bylo během telefonátu slyšet pláč dětí, kterých tam bylo kolem padesáti, spolu s jejich matkami a mnoha chudými lidmi. Sestry vítají každého, až tak, že ani neví, kolik lidí mají v domě.

Matka ujišťuje o modlitbě a zájmu všech komunit světa a děkuje Komunitě S. Egidio, která se jako při jiných příležitostech dala k dispozici Mezinárodnímu Červenému kříži, aby se spojila s Komunitou FMA. Místní lidé jsou ale také hodní a štědří, a to natolik, že např. zabili ovci, aby darovali 5 kg masa, rozděleného na malé kousky, aby ho bylo dost pro všechny.

Otec Jacob se pokusil o videohovor, který trval jen tak dlouho, aby matce umožnil vidět klidné tváře sester. Pak už spojení nebylo možné. Celá komunita chce zůstat na místě.

Matka se také obává vzdálenosti a obtížnosti komunikace, ale uklidňuje ji prokázaná důvěra sester v Marii Pomocnici, která je stále chrání, a žádá všechny FMA Institutu a Výchovné komunity, aby se nepřestávaly modlit o mocnou přímluvu Panny Marie za mír v Súdánu a ve všech konfliktech zmítaných národech světa.

Nová FMA – Věra Gajdůšková

Nová FMA – Věra Gajdůšková

Novou sestrou salesiánkou se stala Věra Gajdůšková, která ve společenství sester v neděli 6. 8. 2023 složila své první řeholní sliby. Slavnost se konala na závěr duchovních cvičení sester. 

Věra Gajdůšková před složením řeholních slibů absolvovala dvouletou noviciátní formaci v Itálii.