Novéna k Donu Boskovi

Novéna k Donu Boskovi

Milí přátelé,

v pátek 22. ledna 2021 začíná novéna k Donu Boskovi.

Letošní novéna je inspirována výroky dona Boska o výchově. Ty jsou doplněny příběhy současných mladých lidí a zkušeností kněze G. Boyle z knihy “Kérky na srdci”. (Praha, Paulínky. 2020).

Čtou sestry salesiánky.

1. den (pátek 22. 1. 2021)

„Výchova je záležitostí srdce a jenom Bůh je jeho Pánem a my ničeho nedosáhneme, pokud nás Bůh nevyučí tomuto umění a nedá nám do rukou klíče“. Don Bosco

 

Modlitba:

Dobrý Bože, daroval jsi Donu Boskovi velké a milosrdné srdce otce. Prosíme tě, abychom přijímali každého mladého člověka s láskou, vlídností a soucitem.

Amen.

Přejeme požehnané vánoce!

Přejeme požehnané vánoce!

V krátkém videohovoru vám popřejí bratři a jedna naše sestra z různých koutů světa: z Prahy, ale i z Mongolska, Jeruzaléma, Itálie.

Jsme s vámi a držíme vám palce, abyste vše v této nelehké době zvládli!

Slavíme 40. výročí – online mše

Slavíme 40. výročí – online mše

Letos v prosinci slavíme 40 let přítomnosti sester salesiánek v České republice. Hlavní slavnost se uskuteční v neděli 6. prosince 2020. Mše sv. začne ve 14 hodin živým přenosem z kostela sv. Terezičky v Praze-Kobylisích. Připojit se můžete prostřednictvím YouTube kanálu FMA Salesiánky.

Při slavnostní bohoslužbě, kterou celebruje P. Martin Hobza, obnoví tři salesiánky své sliby. Marie Zímová (Nika), Marie Hušková (Maru) a Jana Tauchmanová stály u zrodu českého díla salesiánek. Řeholní sliby složily tajně 6. prosince 1980 a letos po čtyřiceti letech je obnoví veřejně.

S ohledem na epidemiologickou situaci není možné se setkat všechny společně, proto následující den, 7. prosince budeme slavit každá komunita samostatně, ale přitom v duchu společně. Připojíme se společnou modlitbou, slavnostní večeří a večerním slůvkem zřejmě přímo od generální Matky z Říma.

Klip ke 40. výročí FMA v ČR

Klip ke 40. výročí FMA v ČR

Pomalu ale jistě s blíží výroční den vzniku naší Kongregace v Čechách – tehdy v Československu. 8. prosince 2020 oslavíme 40. let přítomnosti sester salesiánek. K tomuto výročí vznikl, ve spolupráci se studentkami, které jsou ubytované v našem domě, krátký videoklip.

Zemřela sestra Věra Vorlová, FMA

Zemřela sestra Věra Vorlová, FMA

Dne 22. 7. 2020 zemřela sestra Věra Vorlová. Sestra Věra prožila svoji řeholní formaci a pak značnou část svého života v Itálii. Po pádu komunismu se mohla vrátit do České Republiky, kde jí byla svěřena služba vedení inspektorie. Nikdy si na nic nestěžovala a říkala, že je opravdu šťastnou sestrou salesiánkou. Zemřela tiše v ranních hodinách svátku sv. Marie Magdalény v karlínské komunitě v Praze.

Více o jejím zajímavém a naplněném životě najdete v přiloženém nekrologu.

Vorlova Vera parte s nekrologem

Vizitace v Karlíně

Vizitace v Karlíně

Sestra Assunta pokračuje ve svých návštěvách, a tak doputovala až do poslední komunity, tj. do Prahy Karlína. Zde navštívila všechna naše díla: školu, školu i domov mládeže.  Hovořila se všemi sestrami, setkala se s dětmi, studentky a studentkami ze školy i s holkami z intru. 

Teď náš ještě čeká ukončení viztiace, které proběhne v sobotu 30. listopadu v Karlíně.

Setkání provinčních představených z Evropy

Setkání provinčních představených z Evropy

Ve Slovinsku se od 15. září 2019 setkaly provinční představené evropských inspektorií. Během dvou dní intenzívní práce a úvah hledaly, jak kráčet dál. Troufnout si společně – to bylo motto, které se často opakovalo. K hezky prožitým chvílím přispěl i pondělní odpolední výlet ke krásnému jezeru v Bledu a návštěva jediného slovinského ostrova. Od 19. září pokračuje setkání evropských provinčních představených týdenními duchovními cvičeními, kterými je doprovází P. José Luis Plascencia SDB. Celému tomuto setkání je přítomna i hlavní představená FMA Matka Yvonne Reungoat.

První sliby Veroniky Beránkové

První sliby Veroniky Beránkové

První řeholní sliby v Kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice 4. srpna 2019 v Hradci Králové složila Veronika Beránková, nar. v Brně Komíně. Veronika prošla dvouletou řeholní formací nejdříve v Praze-Karlíně, pak byla na tříleté formaci (postulát a noviciát) u našich sester na Slovensku. „Ne vy jste si vybrali mě, ale já jsem si vyvolil vás“ (Jn 15,16) je motem, kterým Verča odpovídá Pánu na Jeho volání, a které si vybrala pro svou řeholní cestu. Veronika bude nyní v komunitě FMA v Praze Karlíně, kde bude pracovat v domově mládeže a v mateřské školce. Provázejme Veroniku svou modlitbou.

Fotografie ze slavnosti.

Podívejte se na fotografie.