6. postní týden – Marie

6. postní týden – Marie

Milí přátelé,

stojíme na prahu svatého týden. Pro tyto dny vám chceme nabídnout postavu Marie, která naslouchá Ježíši. Sytí se Jeho láskyplným pohledem. Jen tak zůstává u Jeho nohou a naslouchá mu.

“Láska je kreativní! Dovolme jí to!” říká sestra Zuzka, která pro nás připravila zamyšlení o Marii z Bethánie.

 

5. postní týden – SAMARITÁNKA

5. postní týden – SAMARITÁNKA

Do pátého postního týdne nás uvede sestra Hana Gennertová, která nám představí novozákonní postavu samařské ženy, se kterou se Ježíš setkává u studny a hovoří s ní. 

Stejně i my si můžeme s naším Pánem povídat o všem, co prožíváme, co se nám honí hlavou, čím naše srdce přeteká.

M. Mráčková – pohřeb a živé vysílání mše sv.

M. Mráčková – pohřeb a živé vysílání mše sv.

Milí přátelé,

s naší sestrou Marií (Mary) Mráčkovou se rozloučíme

v pátek 19. března 2021 při mši sv. v 11.30 hod v kostele sv. Terezičky v Praze-Kobylisích,

poté bude uložena do hrobu na hřbitově v Praze-Ďáblicích.

Vzhledem k současné situaci je mše sv. v kostele vyhrazena pouze pro sestry salesiánky a blízké příbuzné. Pro ostatní bude bohoslužba přenášena on-line, případně se jí mohou zúčastnit na ozvučené farní zahradě nebo v sále pod kostelem.

Zůstáváme spojeni v modlitbě, ve víře a v důvěře.

Parte a nekrolog

Sestry salesiánky

4. postní týden – Marta

4. postní týden – Marta

Čtvrtým postním týdnem nás bude provázat novozákonní biblická žena, jménem Marta. Úryvek dobře známe z příběhu Marie a Marty… čemu nás může Marta učit? 

Postní zamyšlení tohoto týdne si pro nás připravila sr. Jana Marková, která momentálně žije v komunitě v Praze Karlíně.

Zemřela s. Marie Mráčková

Zemřela s. Marie Mráčková

Milí přátelé,

s hlubokým zármutkem, ale s vírou ve vzkříšení vám oznamujeme, že nás dnes, 9. března 2021, opustila naše sestra Marie Mráčková.

Mary (jak jsme jí říkali) se narodila 1. 3. 1972, první sliby v naší Kongregaci složila v roce 1996 a věčné pak v roce 2002. Působila v komunitách v Hradci Králové, Plzni a do současnosti v Praze Karlíně, kde měla na starosti Církevní mateřskou školku. Před třemi týdny onemocněla na covid, na jehož následky zemřela. Modleme se za spásu její duše, aby mohla spočívat v Otcově náručí.

Prosíme o modlitbu za sestru Mary

Prosíme o modlitbu za sestru Mary

Milí přátelé,

chceme vás poprosit o modlitbu za naší spolusestru Marii (Mary) Mráčkovou, která patří do komunity Praha Karlín. Mary je v současné době je s COVIDem hospitalizována na oddělení ARO. Její stav je vážný.

Spojujeme se v modlitbě (nejen) ke Staříčkovi, tak kdo byste se chtěl přidat, tak zde najdete modlitbu.

Děkujeme.

sestry salesiánky

karlínská komunita sester salesiánek

2. postní týden – ESTER

2. postní týden – ESTER

Druhým postním týdnem nás bude provázet židovská dívka jménem Ester. Statečná a pravdivá žena, která se odvahou přimlouvá před králem, na kolenou ho prosí o milost pro svůj národ. Ester nás zve k tomu, abychom se modlili s upřímností a všímali si lidí kolem nás.

Podnět si pro nás připravila sestra Markéta Hanáková, FMA.