Pohádkové náměstí v Plzni

Pohádkové náměstí v Plzni

Na začátku prázdnin se ozývá sestra Dari Vedrová z Plzeňské komunity a podělí se s námi o moc hezkou akci z konce školního roku, do které se Plzeňská komunita měla možnost zapojit: “Ve čtvrtek 27.června jsme se zapojily do 10. ročníku Pohádkového náměstí, které v centru Plzně pořádá Koinonia Jana Křtitele a které patří k velkým akcím pro širokou dětskou veřejnost. Bylo zde 7 stánků, ve kterých děti za splnění úkolu dostávaly razítka do hrací karty a po jejím zaplnění dostávaly odměny. My jsme zajišťovaly stánek Křemílek a Vochomůrka (sestra Hanka a sestra Dari s mladými ) a stánek Popelka (sestra Majka s mladými). Byla zajištěna i spousta dalších atrakcí (skluzavky, kolotoč, bubliny, zvířátka z nafukovacích balonků, malování na obličej, výtvarné workshopy a další). Vyvrcholením programu byla hraná pohádka o princezně Zářivce. Celou akci zajišťují již tradičně společenství zasvěceného života (Koinonia, SDB, FMA, obláti) a charitativní organizace a je to opravdová služba dětem i celým rodinám.”

Děkujeme za zprávy a přejeme vám všem požehnaný čas prázdnin.

Svátek vděčnosti Hradecké komunity

Svátek vděčnosti Hradecké komunity
Svůj svátek vděčnosti pojala hradecká komunita poněkud příznačně výletem do Pardubic. Zúčastnily jsme se mše svaté v kostele sv.Bartoloměje, poté jsme si prošly historické centrum a navštívily pardubický zámek, dozvěděly se něco o místní historii, o Arnoštovi z Pardubic a slavném rodu Pernštejnů a tuto část zakončily společným obědem. Odpoledne jsme navštívily rodinu Hanky Incerti, sestry Dany Fučíkové, kde se nám o “kulturní”program postarali její dva synovci. Celý svátek jsme zakončily již zpátky v Hradci Králové večerní oslavou na zahradě spojenou s poděkováním, oslavou narozenin Niky, rozlučkou s Věrkou a závěrečným kvízem pro končící ředitelku Danku.
 
 

Svátek vděčnosti Brněnské komunity

Svátek vděčnosti Brněnské komunity

Sestra ředitelka Brněnské komunity Pavla Mikysková píše, jak komunita strávila svátek vděčnosti: “V neděli 16. června slavila naše komunita v Brně Svátek vděčnosti. U slavnostního oběda jsme si vzájemně poděkovaly a přiťukly. Času jsme měly docela hodně, takže jsme si dopřály chvíli společně posedět a popovídat si, což bylo, myslím, pro všechny to nejhezčí a milé. Alenka si potom šla odpočinout a zbytek komunity vyrazil směr Slavkov ke kapličce sv. Urbana. Majka nás dovezla téměř na místo, takže jsme se napojily na 10. zastavení křížové cesty od akad. malíře Milivoje Husáka z Lelekovic (zmiňuji ho proto, že je také autorem obrazů v našem kostele v Žabinách). Kolem bylo krásně, jen nám podjížděly nohy v blátě, vzniklém po vydatném dešti v noci. U opuštěné kaple na kopci se to hemžilo vstřícnými lidmi v dobových renesančních kostýmech, kteří si tam dělali piknik, takže jsme růženec kvůli přelidnění nechali až na zpáteční cestu. Z rozbláceného kopce pro auto obětavě zamířila jen Majka, zatímco my se Zdíšou jsme se kochaly krásnou rovnou krajinou a sešly jsme se u silnice, kam pro nás přijela Majka. Za mě osobně to byl milý a pestrý den, ve kterém jsem si uvědomovala, že mám opravdu hodně důvodů k vděčnosti.”

Děkujeme sestře Pavle a přejeme Brněnské komunitě požehnaný prázdninový čas, ať už naplněný akcemi s mládeží nebo odpočinkem. Věříme, že tam bude obojí.

Setkání ředitelek

Setkání ředitelek

 O víkendu 7.-9.6. 2024 proběhlo setkání ředitelek komunit. Z důvodu obsazenosti chalupy na Lipinách jsme začaly trochu netradičně v Praze, kde jsme v pátek večer měly možnost shlédnout zajímavé divadelní představení Terminus. V sobotu jsme se rády přesunuly na Lipiny, kde jsme strávily milý sdílecí a relaxační víkend. Krásné počasí, rozkvetlá příroda a přítomnost dalšího osazenstva (míněni jmenovitě místní králíci) – to vše přispělo k příjemnému pobytu a načerpání sil do závěrečného „finiše“.

Tolik zprávy od končící ředitelky Danky Fučíkové, jíž děkujeme za šestiletou službu v komunitě Hradec králové.

Noc kostelů u FMA

Noc kostelů u FMA

Do noci kostelů se zapojily naše komunity podle svých možností. Přinášíme zprávy z Plzně a z Prahy – Karlína. Něco více o Plzni nám prozradí sestra Dari Vedrová.

“Do Noci kostelů jsme se tentokrát zapojily v Plzni-Křimicích v kostele Narození Panny Marie Na Horničce, kde jsme měly na starosti program pro děti. Pomáhaly nám ještě dvě paní a dvě děvčata. U sestry Hanky si děti mohly zahrát na citerku a my ostatní jsme měly připraveno 5 stanovišť ( všechny s tématikou kostela), po jejichž absolvování děti dostaly sladkou odměnu. Našimi hlavními zákazníky byly děti, které sem přišly na pěvecké vystoupení, ale i jejich sourozenci nebo kamarádi. Dospělí si pak mohly užít ochutnávku různých značek mešních vín, v kostele byla i výstava výtvarných prací a večerní koncert pro kytaru a příčnou flétnu. Akce se nám moc líbila a děti byly spokojené, že měly připravený program.”

Z Prahy – Karlína se ozývá sestra Jana Marková: “Letos jsme v naší kapli svatého Karla Boromejského, která je součástí našeho domu, přivítali 108 účastníků. Vytvořila se moc pěkná rodinná atmosféra, některé návštěvníky dokonce pojila s naším domem společná historie (chodili sem do školky…). Pro děti byl připraven zajímavý program – mohly si vymalovat obrázky svatých, kteří mají v naší kapli obraz či sochu, mohli si zkusit okuřovat kadidlem, zahrát si ministrantské pexeso… Dospělí si mohli poslechnout výklad o kapli z úst sestry Marušky Vavříkové a dvakrát byla v nabídce modlitba se sestrami salesiánkami: jednou modlitba breviáře (nešpor), podruhé modlitba chval. Celý program koordinovala sestra Maruška Vavříková, které patří největší dík, ale letos byla zapojená skoro celá komunita, takže jsme se vystřídaly a někomu se podařilo během večera navštívit i jiné otevřené kostely.”

Zahradní slavnost v Plzni

Zahradní slavnost v Plzni

Ve čtvrtek 6. června jsme v KVK centru našich adventistických přátel uspořádali závěrečnou tečku za našimi pravidelnými aktivitami, kterou nazýváme Zahradní slavnost. Je určena pro děti, rodiče, příbuzné i všechny dobrodince našeho střediska. Počasí sice bylo zajímavé – bouřkové, přeháňkové, ale nakonec vysvitlo sluníčko a byl krásný teplý večer. Cílem slavnosti je především setkání všech našich známých, vzájemné popovídání, ale také písničky s kytarou u táboráku a samozřejmě občerstvení. Každý si mohl vybrat čepovanou kofolu nebo malinovku, grilovaný nebo opečený špekáček, grilovanou zeleninu, buchty, meloun a letošní novinkou a hitem byly palačinky.  Podařilo se zapnout i bublinkovač a milým zpříjemněním byl klaun Maki (naše sestra Maki Hanáková), který účastníkům rozdával barevné záložky s citátem z Velepísně lásky od sv. Pavla. Akce měla velmi hezkou, přátelskou atmosféru a všichni s ní byli velmi spokojeni. Akci pořádaly všechny naše Plzeňské sestry: Dari, Hanka, Majka a Maki.