Duchovní cvičení v Hradci Králové

 Jako každý rok, i tento rok jsme měly milost prožít s Pánem týden v ústranní a modlitbě, načerpat duchovní síly a  hlavně obnovit náš vztah s Bohem, který je ve všem našem konání ten nejdůležitější. Skoro všechny sestry jsme tedy strávily týden v Hradci Králové, kde jsme prožily duchovní cvičení pod vedením Ducha svatého a taky salesiána Pavla Ženíška alias Gambiho, který nám přijel kázat až z dalekého Říma. Neúčastnily jsme se sice setkání mládeže v Lisabonu s mladými, zato jsme se za celé setkání intenzivně modlily. Byla možnost i doprovázení, kterou ochotně nabídla kromě Gambiho i sestra karmelitka ze Štípy Růžena Sekulová. Navenek se nic nedělo, ovšem uvnitř našich srdcí Pán konal. Děkujeme mu za to. Na závěr duchovních cvičení oslavila naše sestra Zdeňka Korousová 25. výročí slibů.  Neskládala je tehdy sama, ale se sestrou Jarkou Chorovskou, která je nyní misionářkou ve Venezuele a nemohla tedy být přítomna. Poslala alespoň vzpomínkové video a my jí na oplátku jedno také natočily 🙂

Děkujeme Pánu za tento týden, který je tak důležitý pro naše povolání a poslání. Děkujeme všem, kteří se za nás modlili.