Svátek vděčnosti Inspektorie

Jak bývá naším dobrým zvykem, v půlce prázdnin jsme se všechny (skoro) vydaly směr Hradec Králové, abychom prožily pár dní spolu.

V pátek večer 28.7. jsme v modlitbě nešpor děkovaly Pánu za uplynulý rok, za všechny milosti, kterými nás osobně i jako společenství obdařil. Následovalo poděkování naší představené, sestře Zdeňce Švédové. Potom jsme se již přesunuly na místní zahradu, kde byl táborák s bohatě prostřeným stolem. Poté se s námi naše misionářka v Albánii, sestra Miki Kubíčková, podělila o zážitky z její misie.

V sobotu 29.7. jsme se vydaly na pouť do Třebechovic pod Orebem, kde jsme po mši svaté využily přátelství místního pana faráře Zdeňka Nováka (tedy i při mši – sloužil ji on 🙂 ) a na zahradě fary jsme si daly piknik. Jídlo zajistila nedaleká pizzerie. Zpět se jelo auty, nebo i pěšky, využily jsme čas k osobním rozhovorům a k radosti nad tím, že nás Pán povolal do tohoto společenství. Více foto zde.