Svátek vděčnosti Plzeňské komunity

V neděli 18. 6. 2023 prožila komunita v Plzni svátek vděčnosti. Více o tom podává zprávu ředitelka tamní komunity Maki Hanáková:

“Hned po ranní modlitbě jsme si přečetly, co o vděčnosti píše Tomáš Kempenský: Buď tedy vděčen i za nejmenší dar, a budeš hoden přijmout i větší. I nejmenší měj za největší a ten, který se zdá nicotný, měj za vzácný…

Myslím, že tento svátek je v naší Kongregaci moc krásný i užitečný, protože pokud učíme a vychováváme mladé lidi k tomu, aby nezapomněli děkovat a mít úctu k druhým, pak my samy bychom tento vděčný postoj měly každodenně „pěstovat“ a žít.

Po mši sv. jsme vyrazily do Karlových Varů a kromě horkých pramenů – až 72 stupňů, které jsme ochutnaly a potěšily se krásou města, jsme navštívily i našeho bývalého biskupa Františka Radkovského a též sestru Moniku. Toto setkání bylo velmi krásné a plné zajímavých postřehů otce Františka. Zvlášť když začal vzpomínat na setkání s bývalými papeži (Janem Pavlem II. a Benediktem XVI.). Jeho skromnost a pohostinnost je vždy osvěžující.

Neděli zalitou sluncem jsme zakončily adorací – klaněním.

Je krásné, že nás spojuje v našich komunitách jeden cíl, takže už jen z toho se můžeme radovat.”

Děkujeme sestře Maki a prozradíme, že v tento den měla svátek vděčnosti i Brněnská komunita, o které se dočteme jistě zanedlouho 🙂