Zasvěcený život dává chuť, jako koření

13. – 15. června se v duchovním centru v Hejnicích sešly představené ženských řádů a kongregací na plenárním zasedání KVPŽŘ. Zprávu o tom, co se tam dělo, nám podává sestra Zdeňka Švédová.

“Kromě organizačních a koordinačních aktivit, na kterých je potřeba se domlouvat, jsme si do programu daly také nějaké aktuální téma, o kterém se sdílíme, společně přemýšlíme a modlíme se nad ním. Letošní téma se týkalo nových generací, které přicházejí. Pozvané mladé řeholnice sdílely své představy s těmi staršími se společným cílem: pochopit, jak bude vypadat řeholní život zítra. Podle počtu povolání se zasvěcený život stane spíše vzácným kořením, které bude dodávat chuť životu v církvi a bude vyžadovat ženy ve službě evangelia, které nemusí být dokonalé, ale měly by být zejména schopné předávat život. Nakonec zůstal i čas na společný výlet po Jizerských horách.”