Ocenění města pro litevské sestry

Do naší česko-litevské provincie patří také dvě komunity sester na Litvě. Město Kaunas (kde působí
jedna z komunit) každoročně oceňuje některé ženy za přínos pro město titulem „Žena města“ na
základě hlasování obyvatel. Letos se mezi finalistky dostala i naše sestra Iruté Dovydaityté, která byla
oceněná za svou práci pro znevýhodněné děti v Denním centru, které sestry provozují. Dětem je
v Denním centru nabízena pomoc s domácími úkoly, doučování, možnost smysluplného trávení
volného času a také jídlo, které by jim často neměl doma kdo připravit.
A jak se cítila sestra Iruté na slavnostním předávání cen mezi herci, zpěváky, umělci, právníky,
profesory a dalšími osobnostmi města? Říká, že po počátečním zděšení z toho, co ji čeká, se jí tato
událost stala příležitostí mluvit o Bohu a o svém povolání v prostředí, kde to není tak běžné. Mohla
také více upozornit na potřeby znevýhodněných dětí a otevřít nové možnosti spolupráce pro jejich
dobro.