ŘEZ v Karlíně

To víte, výchova je náročná záležitost, hlavně psychicky, tak občas je třeba si dát i pořádně do těla… Cože jsme to tedy řezaly??? 🙂

Ale ne, ŘEZ je chytrá zkratka pro setkání ředitelek, ekonomek a zodpovědných za dílo. K nim se také přidávají sestry v pastoraci, takže je to takové menší setkání provincie, kde se snažíme zamýšlet nad našimi díly a pastorací jak z pohledů sester zodpovědných za různá díla, tak ekonomek, ředitelek… A občas si pozveme i nějakého odborníka, abychom se také trochu vzdělaly 🙂 Letošní ŘEZ se tedy konal druhý březnový víkend v Karlíně. V pátek večer jsme měly sesterské sdílení nad tím, co nás v poslední době oslovilo, nad čím jsme přemýšlely… Bylo to velmi silné a obohacující sdílení. Netradiční křížová cesta z přízemí domu až nahoru do třetího patra zakončila páteční postní den – účastnily se jí jen ty nejvytrvalejší z nás, jelikož už byla v trochu pozdní hodinu, ale kdo byl, nelitoval…

V sobotu jsme na naše setkání pozvaly i zaměstnance a spolupracovníky laiky z našich děl. Nebylo jich mnoho, ale kdo byl, ten se vyjadřoval pochvalně, tak doufáme, že se příští rok naše řady zase  rozmnoží. Tématem “gender” nás provázela Hanka Imlaufová. Její znalosti a zkušenosti nás velmi obohatily v této problematice a ocenily jsme i nejnovější poznatky, které měla jen z 14 dní staré konference. Nechala nám i spoustu materiálů k samostudiu 🙂 Mši svatou nám přišel sloužit salesián Vojta Sivek a úmysl mše svaté byl  za  naši  sestru  Mary,  která vedla školku  a kterou  si  Pán  před  dvěma lety za covidu povolal k sobě.

Večer jsme se sešly po “sekcích” k neformálnímu sdílení. Neděle se nesla v duchu tématu “udržitelnost”, každá jsme zkoumaly, co pod tímto tématem vlastně máme za obsah a co by nás jako společenství mělo zajímat. Na programu bylo sdílení ředitelek komunity, co naše domy dělají pro ekonomickou udržitelnost v době zdražování. Tím však rozhodně není téma vyčerpané… Mši svatou v neděli přišel sloužit sám pan provinciál salesiánů Martin Hobza a setkání jsme zakončily výborným obědem.

Celá Inspektorie se setkáme po Velikonocích v Hradci a setkání ŘEZ bude zase za rok. Stále se máme na co těšit… Více foto zde.