Setkání CEL

 První společné setkání sester salesiánek v tomto školním roce se konalo o prvním listopadovém víkendu v Praze Karlíně. Nesešly jsme se sice díky podzimním nemocem všechny, ale kdo mohl a byl přítomen, nelitoval.

V pátek večer jsme měly sdílení ze všech komunit, abychom věděly, čím kdo žije. Slovo dostala i naše aspirantka Markéta a novicka Věrka, která měla připravenou i prezentaci o noviciátu, kde teď tráví dva roky života. Po společném programu následoval soukromý program dle libosti: většinou povídání, občas spánek nebo modlitba 🙂

Po ranních sobotních modlitbách a snídani jsme se celé dopoledne vnořily do problematiky gender. Je to téma, kde je rozhodně co objevovat. Sestra Míša Pitterová si pro nás připravila prezentaci ohledně vývoje tohoto tématu a jeho důsledků. Ve sdílecích skupinkách jsme zjistily, že každá máme zkušenosti s tímto tématem, ale je těžké se v něm dobře orientovat. Budeme se mu věnovat i na dalších setkáních.

Polední mši svatou jsme slavily spolu s dalšími věřícími v Karlíně v kostele Cyrila a Metoděje.

Odpolední téma, jak hlásat Krista, nás všechny naplnilo nadšením, neboť jsme zjistily, že Krista hlásáme velmi rády, i když způsoby mohou být opravdu rozmanité. Ke sdílení jsme použily i metodu ze synodálních skupinek. Večer patřil zprávám Inspektorky, která strávila v září měsíc v Itálii na různých grémiích, v říjnu zas navštívila Litvu, na níž máme dvě komunity a zpravila nás o situaci v postulátu, kde máme postulantku Marušku. Večer opět patřil volné zábavě, jak u svařáku, tak v různých přátelských sdíleních, některé shlédly film Mravenčí polepšovna.

Nedělní dopoledne patřilo sdílení nápadů v našich dílech, abychom se navzájem obohatily a inspirovaly, kde se co dělá a jaké nápady by se daly použít i jinde. Setkání jsme zakončily mší svatou, kterou pro nás slavil salesián novokněz Vlastík Vajďák a kdo chtěl, mohl obdržet i osobní novokněžské požehnání. Oběd, který stejně jako ostatní jídla připravovaly naše “naděje” (aspirantka Markéta a novicka Věrka), jsme s chutí pojedly a rozloučily se. Dá-li Pán, opět se sejdeme.

Více fotek zde.