Druhý noviciát

Noviciát je období přípravy na sliby. Trvá dva roky a koná se na nějakém klidnějším místě, kde jsou zajištěny podmínky pro růst duchovního povolání a charismatu. Co je to však druhý noviciát? To se dozvíte již za chvíli 🙂

Druhý noviciát je též období přípravy na sliby, ale na ty věčné. Trvá dva měsíce, přičemž je tato příprava rozložena na měsíc jeden rok (o prázdninách) a měsíc druhý rok (též o prázdninách). V červenci tedy tento druhý měsíc druhého noviciátu prožila sestra Jana Marková v Itálii a podává nám o něm zprávy:

“První měsíc druhého noviciátu jsem loni díky koronaviru prožila na Slovensku. S mými třemi slovenskými kamarádkami. Tento rok jsem prožila druhý měsíc druhého noviciátu na místech našich zakladatelů v Itálii (v Turíně, v Nizze Monferrato a v Mornese) s 20 dalšími sestrami z různých zemí světa. Celý měsíc je dlouhý na sepsání všech událostí a zážitků, vytáhnu tedy tři body:

  1. Byla jsem vděčná za pobyt v místech, kde žili naši zakladatelé. Už jsem sice ty místa navštívila, ale teď byl klidný čas, kdy se dalo na těch místech zastavit, modlit se, přečíst si, co se tam událo a propojovat to i s mým životem. Už to pro mě nejsou jen místa a názvy, které jsem si někde přečetla, ale reálná místa s reálnými zážitky, kde jsem také mohla něco prožít.
  2. Dvacet sester z deseti zemí světa je bohatstvím. Charisma máme stejné, dokázaly spolu vyjít, i se domluvit (to bylo někdy fakt vtipné, vedla italština následována angličtinou a poté nastoupily ruce a nohy), ale zároveň jsem mohla vidět, jak Bůh úžasně vede salesiánské dílo, jak se v jednotlivých částech světa rozvíjí, jaké odstíny a příchutě tam dostává. Mohla jsem pozorovat, jak také Bůh působil v našich životě a jak si nás povolával. To byly i  témata různých rozhovorů při jídlech a sdílení života. Některé sestry pro mě byly velkou inspirací a vzorem velké víry!
  3. Byla jsem oslovena dobrotou všech lidí, co jsme potkaly. Tento měsíc je opravdu o nás postaráno: druzí nám vaří, perou, zajišťují program – a my máme čas všechno jen “nasávat”. Kolik dobrých lidí jsme potkaly: staré sestry, šťastné ve svém povolání, které se za nás vytrvale modlí, salesiáni a sestry, které se s námi dělili o bohatství vlastního života i všech vědomostí, sestry, jež nás celý měsíc provázely (byla přítomna z České republiky i sestra Eva Liškutínová), a další lidé, kteří se ten měsíc nějak zapsali do mého srdce. Možná je už nikdy neuvidím, ale svým dílem dobra přispěli k tomu, abych se co nejlíp připravila na své věčné sliby.

Nezbývá tedy než jen poděkovat Bohu a prosit o požehnání pro všechny, kteří nám tento pobyt umožnili. Věčné sliby bude naše skupina skládat na různých místech světa: 5. srpnem začínaje a 8. prosincem konče. A na ty mé vás zvu 10. září :-).”

Více foto zde.