Oslavy stopadesátin přímo z místa činu

Jak jste již mohli číst v článku z 26.4., oslavy 150. výročí založení FMA byly spojeny s tzv. svátkem vděčnosti a konaly se v místě počátků – v Turíně, Mornese a Nizze Monferrato. Protože v Římě máme naši novicku Věrku, která se oslav naživo účastnila, přinášíme zde její svědectví spolu s květnovým pozdravem 🙂

“Posílám pozdrav uprostřed všech těch krásných oslav a svátků, které tento měsíc prožíváme a slavíme a posílám ohlédnutí  za našimi 150. narozeninami, které stojí za zmínku: byly “světové”,  nabité zajímavým programem a  ještě zajímavějšími setkáními.

Začaly jsme slavit v neděli 24. dubna v Turíně spolu s mladými z MGS – salesiánského hnutí mládeže. Sjelo se jich asi 500 z celé Itálie. Setkali jsme  jsme se nejprve ve valdocké oratoři, kde nás na různých stanovištích čekaly různé zábavné hry a výzvy, občas skoro akrobatické:), poté následovala  slavnostní mše a pestré tématické pásmo v divadle, animované mladými lidmi. Odpoledne byl čas pro sdílení,  a svědectví o povolání ve skupinkách i pro otázky, které účastníci kladli. Navečer jsme přejely, převážně už jen sestry, do Mornese, kde jsme prožily krásný a dlouhý večer zakončený modlitební vigilií pod hvězdami, půlnočním ohňostrojem a veselými zpěvy a tanci:) Další dva dny jsme prožily v Mornese, v Turíně a v Nizze. Jedním z vrcholů oslav byl slavnostní večer v Turíně, kde mladí z různých škol a oratoří FMA připravili hudební a taneční pásmo, postulantky pak moc pěkný muzikál o začátcích našeho institutu. Madre Chiaru přišli pozdravit významní lidé, včetně starosty Turína…”

Tolik zpráva od naší Věrky a my tady v České kotlině budeme v oslavách pokračovat o víkendu v Hradci…