Svátek vděčnosti s oslavami v HK

Naše Inspektorie CEL mívá svátek vděčnosti až o prázdninách, kdy máme klidněji. Většinou se sejdeme před či po duchovních cvičeních a máme pracovně – slavící setkání. Tento rok to však bylo jiné. Svátek vděčnosti jsme prožily už v květnu (20.-22.5.), tentokrát v Hradci Králové. Sešlo se nás většina sester, což byla radost – teď po koronáči si toho víc vážíme. A setkání bylo opravdu více slavící a méně pracovní. Pátek patřil společné modlitbě a soutěži v ringu – někdo hrál, někdo fandil. Hrály jsme až do chvíle, kdy už jsme na ringové kroužky neviděly 🙂

Sobota dopoledne patřila zamyšlení ohledně křesťanské naději – kde ji do dnešní doby bereme a jak ji předávat druhým. Mši svatou nám před polednem sloužil P. Vojtěch Brož, se kterým jsme se také rozloučily, jelikož mění své působiště. Odpoledne patřilo opět zábavě – napřed jsme online i s našimi sestrami na Litvě soutěžily ve hře Riskuj. Téma bylo 150 let Institutu. Po přestávce následovala další soutěž, tentokrát Bingo. Před modlitbou jsme děkovaly naší provinciálce Zdeňce za její první rok služby a v modlitbě jsme tento rok odevzdaly Pánu. Pak už následovala volná zábava u táboráku… 

V neděli jsme ještě naše výročí oslavily v kostele sv. Anny spolu s několika přítomnými salesiány (celebrant Provinciál Martin Hobza SDB) a dalšími hradeckými kněžími. A také spolu s Božím lidem a manželi Kučerovými, kteří slavili 25. výročí manželství. A hlavně jsme oslavovali Hospodina. Důvodů oslavy bylo tedy opravdu hodně.

Děkujeme Pánu za tento hezký víkend i vám všem za jakoukoli podporu a přátelství. Fotky zde.