Novéna k PMP

Jako Dcery Panny Marie Pomocnice pro vás připravujeme novénu k Panně Marii Pomocnici, kterou oslavíme 24. května 2021.

Novénu připravujeme společně s mladými lidmi, které známe. Můžete se opět těšit na kratičká videa s Božím Slovem a výkladem textů o Panně Marii, tak jak to vnímají naše sestry salesiánky.

Novéna začíná v sobotu 15. května. 1. video bude na našem kanálu youtube k dispozici již 14. 5. večer.