Přejeme požehnané vánoce!

V krátkém videohovoru vám popřejí bratři a jedna naše sestra z různých koutů světa: z Prahy, ale i z Mongolska, Jeruzaléma, Itálie.

Jsme s vámi a držíme vám palce, abyste vše v této nelehké době zvládli!