Vánoce

„Jesle, či žlab jsou podle církevních otců symbolem hříchu…A právě to je místo, kam chce Kristus vstoupit, kde chce být položen: v samém středu našeho hříchu.
A to je pěkný paradox – vždyť nám se zdá, že Boha je zapotřebí hledat ve svatyni. Bůh by měl být tam, kde je svaté místo. Ale on chce být právě v našem hříchu,
a ne ve svatyni! Proč? Protože nás chce spasit.“                 Ryś: Rozjímavý růženec

 

Dovolme Ježíši narodit se o letošních Vánocích v našich jeslích, tam, kde potřebujeme spásu.

                                                                                                                            sestry salesiánky