Pastorační plodnost a princip dvojího naslouchání

V pátek 14. 2. se v Praze v Karlíně u sester salesiánek uskutečnila podvečerní beseda s P. Josefem Prokešem, farářem z Vodňan. Beseda se nesla v dynamickém duchu sdílení podnětů a hledání nových cest a pastorace v dnešní době. Byla povzbuzením k hledání Boží novosti uprostřed krize. Jen na ochutnávku přinášíme čtyři možné pastorační přístupy, inspirované papežem Františkem, které P. Josef protáhl do konkrétních situací dnešní pastorace: 1. čas je důležitější než prostor 2. realita je víc než idea, 3. jednota je víc než konflikt. 4. společenství je víc než pouhý součet jednotlivých členů. Tyto principy můžeme uskutečňovat ve všech našich malých i velkých pastoračních rozhodutích.