Návštěva kandidátek v Polsku

Postulát je přípravné období na noviciát, během kterého dívky rozlišují svoje povolání. Letos probíhá v komunitě v Hradci Králové a týká se Marie z české inspektorie a Nikoly ze slovenské. Letošní rok dívky v doprovodu se sester zahájily výjezdem do Polska, aby se seznámily s dívkami, které také hledají své povolání u sester salesiánek.

Sobotní dopoledne bylo věnováno poznávání krás Varšavy a společné modlitbě v našich jazycích, odpoledne si postulantky vyměnily informace o svých zemích a životě a poslání sester v Polsku, Slovensku a Čechách. Byla to také možnost poznání růzností kultur a zvyků. Večer byl věnován sdílení cesty hledání povolání a další den také dialogu o možnostech společné formace.

V květnu na oplátku plánují přijet polské sestry a jejich kandidátky.