Vánoce požehnané Boží blízkostí

Ať se o letošních Vánocích

setkáte s Bohem, který je blízko

a přebývá mezi námi,

přejí a vyprošují

sestry salesiánky

Jana Svobodová

 

Hledáme Boha „venku“, zatímco on je přítomen uprostřed našich životů.

Napínáme zrak, protože se domníváme,

že je někde hrozně daleko, a on je zatím od nás jen kousek, právě prochází kolem.

A. Pronzato

 

Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří

v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi…

A Slovo se stalo tělem

a přebývalo mezi námi.

 Jan 1,11-14