Společně hlásat Krista mladým

Ve dnech 10. – 17. září 2018 se v Mornese (místě narození zakladatelky sester salesiánek Marie Dominiky Mazzarello) uskutečnilo setkání všech inspektorek z Evropy a Blízkého Východu. Sestry se za pomocí metodologického doprovázení skupiny ESDAC (zabývající se skupinovým rozlišováním inspirovaným sv. Ignácem z Loyoly) společně zamýšlely nad oživením charismatu a spoluprací

 mezi inspektoriemi. Po týdnu modlitby, sdílení a rozlišování dospěly k takto formulované výzvě: „Pán nás dnes v Evropě a na Blízkém Východě  zve k tomu, abychom se pokusily s odvahou a tvořivostí prorocky společně hlásat Ježíše nejchudším mladým.“