Duchovní cvičení na “Orláku”

V úterý 21. srpna se sjelo 16 mladých lidí z různých koutů naší republiky na duchovní cvičení s doprovázením. Kazatelem byl tentokrát Toník Pražan, který objasňoval některé úryvky převážně z Nového zákona, týkající se učedníků. Prožili 4 dny intenzivní modlitby osobní i společné, v tichu, v krásné přírodě. V organizačním týmu byl kromě Toníka Petr Vaculík, Janča Svobodová, Helenka Křenková a Eva Liškutinová. Velmi vítaná byla pro všechny účastníky každodenní půlhodinka osobního doprovázení v modlitbě. Pán  štědře obdarovával svou milostí a postupně se tváře všech začaly prozařovat. Sobota večer patřila táboráku, špekáčkům a verbální komunikaci. Poslední den byl organizační tým překvapen muzikálem, vtipně ztvárněným podle průběhu duchovních cvičení. Každý se vracel domů obohacen. Obrovský dík patří Bohu a všem, kteří se za nás modlili. Snad příště 20. 8. 2019 se s alespoň některými opět sejdeme.