Duchovní obnova pro mladé

První postní víkend se přes dvacet mladých lidí zúčastnilo postní duchovní obnovy v Praze –Karlíně, kterou pořádaly sestry salesiánky a kázal Petr Vaculík, provinciál SDB. Páteční podvečer byl věnován modlitbě křížové cesty s vyráběním křížů. Celá obnova se konala v tichu a rozjímání nad Božím slovem. To uvedlo mladé do tajemství smlouvy Boha s jeho lidem, která začíná od stvoření světa a prochází celým Starým Zákonem až k vrcholu Ježíšovy smlouvy s člověkem, která vrcholí ve velikonočních událostech.

 

Nechyběl čas pro osobní i společnou modlitbu, svátost smíření i rozhovory se sestrami. Nedělní dopoledne bylo věnováno smyslu a podstatě postní doby, která je završena obnovou našeho křtu.

Podívejte se na další fotografie.