Sederová večeře v předstihu

Sestry salesiánky v Praze – Karlíně začaly intenzivněji spolupracovat s komunitou Comunione a Liberazione, která má od nového školního roku na starost místní farnost. Sestra Vlasta Frkalová rozjíždí setkání seniorů a sestra Eva Liškutinová se účastní různých aktivit pro děti a rodiny. Jendou z nich byla i Sederová večeře, která se konala v sobotu 16.3. Teď už dáme slovo sestře Evě, aby nám víc přiblížila, jak to všechno probíhalo: “V sobotu 16.3. se sešlo několik rodin z farnosti Praha – Karlín a Praha – Vysočany (Na Balkáně) s O. Markem Mikuláštíkem, s O. Marco Basile a s katechetkami, aby  spolu připravili a prožili Sederovu večeři. Akce probíhala v budově školy sester salesiánek v Karlíně. Děti i dospělí nejprve připravovali různá jídla, která k této večeři jsou potřeba a která mají svou symboliku: macesy – nekvašené chleby, které jedli Židé při útěku z Egypta, charosed – sladká směs jablek a ořechů symbolizující maltu používanou v egyptském otroctví, karpas – kořenová zelenina připomínající zotročení, maror – hořké byliny jako symbol těžkostí egyptského otroctví, majim – slaná voda představující slzy a rozdělené Rákosové moře, bejca – vejce uvařené natvrdo symbolizující zničený chrám, pečené kuře představující pesachového beránka. Pro 24 účastníků jsme upekli kolem 70 macesů.  Se staženými roletami jsme začali večeřet jako po západu slunce. Svíčky osvětlovaly prostor a prostřený stůl na podlaze. O. Marek jako předsedající doprovázel krok za krokem průběh večeře s modlitbou nebo dá se říci modlitbu s večeří. Během večeře  děti hledaly schovaný maces. Našly ho a za odměnu si ho mohly namazat Nutellou. Zazpívali jsme několik písní. Jedna z nich byla hebrejská, Hevenu šalom aleichem (Přejeme vám pokoj), na kterou jsme na závěr večeře tančili v kruhu. A proč jsme slavili Sederovu večeři? Abychom si připomněli velké věci, které Bůh konal a stále koná. Dále, že i Pán Ježíš ji slavil a při Poslední večeři  proměnil chléb ve své Tělo a víno ve svou Krev. Po dobré večeři i úklidu jsme se s radostí a vděčností  rozešli do svých domovů.”