Alfa pro mládež v Hradci

A máme tu k podělení se s vámi moc pěknou aktivitu. Dáváme do Hradce Králové slovo sestře Janě Svobodové, která nám ji přiblíží: “V postní době u nás v SDM začal další běh Alfy pro mládež, který je také součástí přípravy na biřmování, která zde od podzimu probíhá. Kurz je otevřený všem hledajícím věřícím i nevěřícím a ty, které se připravují na biřmování, pomáhají při vedení skupinek a přípravě pohoštění. Celkem se sešlo kolem 14 účastníků, dokonce i několik mladých mužů, a zatím proběhly velmi zajímavé impulzy a následné diskuze k tématům. Impulzy přinášejí zejména laici z Hradce Králové, muži i ženy, čímž jsou setkání velmi bohatá.”

Děkujeme sestře Janě za sdílení a prosíme všechny o modlitební podporu, aby se účastníci otevřeli Božímu působení v jejich srdcích. A také za ty, kteří kurz připravují, aby se i jejich srdcí dotýkal Pán.