Setkání v Kunraticích

V Praze Kunraticích, v arcidiecézním centru Nazaret, proběhlo ve dnech 26. – 27. února 2024 setkání, které bylo určeno pro ředitele středisek a členy salesiánské rodiny, kteří pracují ve střediscích (SDB, FMA, ASC, nazaréni…). Obsahem setkání byla společná diskuse, přemýšlení a modlitba nad tématy: charisma, duchovní rozměr a jak je rozvíjíme ve střediscích; jak jako členové salesiánské rodiny a zvláště Bohu zasvěcené osoby vnášíme do střediska salesiánská charisma: jaká je naše role, v čem je to bohatství, jak z něho můžeme těžit.
 
Poprosili jsme sestru Majku Kučerovou, jednu z 9 přítomných sester salesiánek, aby se s námi podělila o dojmy ze setkání: “Na setkání se vytvořilo pěkné prostředí pro diskusi o pojmenování specifičnosti salesiánských středisek, která spočívá mj. v křesťanském a salesiánském poslání střediska a v přítomnosti zasvěcených osob a dalších členů salesiánské rodiny. O setkání byl velký zájem, zúčastnilo se ho 40 lidí. Programem nás provázeli Marek Sklenář se Zdeňkou Švédovou a Jiřím Balášem, který moderoval společné bloky. Myslím, že setkání bylo velkým přínosem pro všechny zúčastněné, hlavně jsme ocenili to, že se o těchto věcech můžeme společně podělit a uvědomit si hodnotu a dar zasvěceného povolání pro naše díla.”