Programy pro školy

V době adventní se podařilo sestře Evě Liškutinové v Praze Karlíně, sestře Věrce Gajdůškové v Hradci Králové a sestře Markétě Hanákové v Plzni uspořádat adventní programy pro školy. Sestra Eva navštívila ZŠ Smysluplná škola na Pernerově ulici a měla pro přípravnou třídu program, co vše se stalo o Vánocích. Tuto třídu učí naše sestra Lenka Vaculová. Program se líbil a jeho plody necháváme na Pánu. Sestra Věrka nám program popíše podrobněji: 

“Letos jsem měla příležitost realizovat ve spolupráci s hradeckým katechetickým centrem nové programy pro školy. Programy nesou výraznou pečeť dramatizačních prvků, scének, zážitkových metod, které žáky hlouběji vtáhnou do děje. Například při programu Reportáž z Betléma žáci 4. – 5. tříd vstoupí do role novinářů a reportérů, kteří vytváří novinové titulky a zprávy, promýšlí reportáže na základě rozhovorů  s obyvateli Betléma, s pastýři, se sv. rodinou a nakonec vstupují do “živého vysílání televizních zpráv”. Při programu  Adventní věnec žáci gymnázia poznávají realitu chudých pracujících dětí v prostředí průmyslového velkoměsta, vymýšlí osudy jednotlivých postav z dobových fotografií a vstupují do diskuze pastora XY s městkou radou. Po nelehkých začátcích vzniká nový domov pro tyto děti a s ním příběh adventního věnce, který děti provázel v čekání na vánoce. Studenti jsou nakonec postaveni před realitu dnešní dětské práce a jejími důsledky.

Přes počáteční obavy a srovnávání s předchozí zkušeností brněnských programů pro školy jsem s touto zkušeností velmi spokojena. Těší mne také spolupracovat s týmem vedoucích a studentů na dotváření dosavadních programů, obohatit je třeba o další, duchovně hlubší rozměry či spoluvytvářet programy nové.” 

Teď se s námi podělí o svou zkušenost taky sestra Markéta Hanáková z Církevní ZŠ a SŠ v Plzni: “Adventní čas jsem se ve škole snažila připomínat různým způsobem. Nejen slovem při výuce etické výchovy, ale také výzdobou a povzbudivými citáty.  Hned ve vestibulu byl adventní věnec s jednou malou výzvou. A samozřejmě jsem se pokusila pár dalších myšlenek vnést i na jiná patra, kde se nachází děcka z druhého stupně i střední školy.

Děti na prvním stupni zaujal nejvíce vytvořený adventní kalendář z krabiček od sirek. Třeťáčci na krabičky namalovali obrázky, stačilo popsání dnů a vložit různé malé úkoly či radosti do daného dne. V třetím adventním týdnu jsem do jedné krabičky vložila papírek s tím, že mají přijít za mnou pro malou odměnu. O velké přestávce se zdálo, že jsem díky tomu nejoblíbenější učitelka pod sluncem. Běžely za mnou děti z mnoha tříd. Do řady si stoupla i paní ředitelka:-)
Před vánocemi měla u nás ve škole vánoční program i spolusestra Dari Vedrová. Děti jí naslouchaly a obdivovaly její biblické postavičky. Měla jsem z toho radost.
Ale nyní už kráčíme v době čerstvě povánoční….ještě nemám ve škole všechno uklizené :-)”