Druhý den novény – Maria, žena každodennosti

Maria, žena každodennosti
Maria je ženou všedního dne, žena obyčejného života. Žena, která se stane matkou, matka, která
vidí nespravedlivou smrt svého vlastního syna, je svědkem jeho zmrtvýchvstání, modlí se spolu
s učedníky a čeká na seslání Ducha Svatého. Maria svou přítomností posiluje každodenní život
plný lásky a smyslu: zdá se, že vše zůstává stejné, ale všechno se proměňuje v nové.