Seniorské setkání sester FMA

Seniorské setkání sester FMA, tzv. 60+ s tématem “Role seniorky v komunitě” proběhlo 12.-14.5. v klášteře v Králíkách. Zúčastnilo  se jej 6 sester spolu s inspektorkou Zdeňkou a víkendovou asistentkou Lenkou. Páteční večer jsme se sdílely nad fotkami a byl i foto kvíz z historie FMA v naší zemi. V sobotu jsme rozjímaly za pomoci biblických postaviček evangelní text ze svátku obětování Páně spolu s katechezí papeže Františka na toto téma. Po odpolední procházce s růžencem jsme se zamyslely nad rolí seniorky v našich komunitách. Při  večerní mši jsme slavily slavnost MDM (Marie Dominiky Mazzarellové, naší spoluzakladatelky) a večer jsme slavily i narozeniny sestry Vlasty. Nedělní mši jsme prožily opět s farností a poutníky u Panny Marie. Po slavnostním obědě v poutním domě jsme ještě poseděly u kávy, vzájemně si poděkovaly a rozjely se zpět do svých komunit.

Nakonec ještě dáme slovo sestře Vlastě jako účastnici, aby se s námi podělila, čeho si na víkedu cení: “Od začátku byla uvolněná přátelská atmosféra, pochopení pro možnosti i zdravotní omezení jednotlivců. Díky pořadatelkám program respektoval i dostatečný odpočinek. Kolem byla krásná příroda a rozhled do údolí. Líbila se mi i jednoduchá oslava narozenin, při které se rozvinula debata o budoucnosti naší Inspektorie. Nechybělo ani veselí a humor. Menší počet sester umožnil vytvoření rodinného ovzduší.” Vracíme se povzbuzené, s vděčností za možnost sdílení a se slibem – dá-li Pán, za rok zas…