Setkání ředitelek komunit

První lednový víkend se na krásné chalupě na Lipinách konalo setkání ředitelek komunit. Co se tam dělo a jak se tam měly nám řekne sestra Maki Hanáková, ředitelka komunity Plzeň.

“Sjížděly jsme se postupně. Nejdřív přijely Zdeňky z Prahy (sestra provinciálka a ředitelka z Prahy – Kobylis), které nám po cestě nakoupily a vše domluvily. Po té jsme dojely vlakem já (Plzeň) s Dankou (Hradec) a ještě později Dari (Brno). Helenka (Praha – Karlín) nakonec přijela v sobotu dopoledne.
Páteční večer byl radostný, protože jsme slavily nejen naše setkání, ale také slavnost Zjevení Páně.
Sobotní dopoledne jsme společně sdílely – po krátkém úvodu o Mojžíši (jeho službě a duchovní autoritě) – právě naši zkušenost, kterou prožíváme ve službě autority my.
Povzbudilo mě, že vnímáme tento úkol, byť na omezený čas svěřený, jako možnost duchovně růst. Nejde o to znát nebo mít odpovědi a řešení na všechny “nepřehledné” situace, které v každodennosti nastávají. Myslím, že daleko více jde o to, být autentické a pravdivé v tom, co jsme. Zkrátka ochotné hledat společně řešení a zároveň se nebát rozhodovat. Někdy může velmi pomoci čas, trpělivost, velkorysost a vše podepřít modlitbou.
Zkrátka Bible nabízí postavy, od kterých se můžeme učit, inspirovat a vnímat duchovním zrakem, co prožívají a jak se se svým úkolem “perou a hledají” , až taky časem pochopí Boží záměry a Jeho dobrotu.
Diskutovaly jsme také o našich možnostech zapojení se do různých aktivit, která se k nám často v rámci církve dostávají.
Po odpolední procházce následovalo sdílení zkušeností se spolupracovníky. Je to v místech, kde se naše komunity nachází, velmi různé.
Sobotní večer jsme díky Petrovi Boštíkovi SDB mohly slavit mši sv. a večerními chválami uzavřít den.
Neděle probíhala odpočinkově, byla jsem ráda, že bylo i dost prostoru na osobní adoraci v kapli či procházku do polí. Po vynikajícím obědě a úklidu jsme se rozjely domů.”