Nová tvář v Karlínské komunitě

Na konci srpna se v Karlínské komunitě objevila nová tvář. Je jí sympatická mladá žena Markéta, která pocítila Boží volání jít cestou salesiánského zasvěceného života. V pondělí 3.10. 2022 měla v Karlíně přijetí do aspirantátu. Zeptali jsme se jí při této příležitosti na pár otázek:

  • Markét, v pondělí jsi byla přijata do aspirantátu. Co toto zvláštní slovo znamená a jak to vypadalo?

“Aspirantát je první fáze formace u sester salesiánek. Obvykle trvá rok, pak následuje postulát a noviciát. Aspirantka se během této doby seznamuje s životem v komunitě, se salesiánským apoštolátem a se vším, co k zasvěcenému životu patří.

Do aspirantátu mě přijala inspektorka Zdeňka při večerních modlitbách v komunitní kapli. Zdejší karlínskou komunitu rozšířily i sestry z Kobylis. Byly to pro mě velmi krásné chvíle. Cítím od sester upřímnou radost, zájem a přijetí.”

  • Jak dlouhá byla tvá cesta, než ses k tomuto kroku rozhodla. Můžeš ji s námi krátce sdílet? 

“V průběhu mého dosavadního života mě myšlenka stát se řeholní sestrou párkrát napadla. Vážně jsem ji ale vzala až loni v srpnu, kdy jsem pocítila jakési Boží volání. Moc jsem nevěděla, co s tím, a tak jsem hledala, jak to vůbec uchopit a co s tím dále dělat. Postupně jsem se utvrzovala, že moje touha je vydat se na cestu zasvěceného salesiánského života. A tak jsem teď tady – na začátku nové cesty.”

  • Je něco, na co se v nejbližší době těšíš a čeho se obáváš?

“Těším se, až se zajedu v novém režimu a vše půjde jak po másle 🙂 Spoustu činností je pro mě nových, jsou to takové malé každodenní výzvy. Takže se těším, až se tohle seznamování přerodí do fáze, kdy si budu trochu jistější v kramflecích. Byla bych nerada, kdybych na konci aspirantátu zjistila, že jsem sice měla spoustu aktivit, ale nebyl čas na prohlubování vztahu s Bohem.”

 

Děkujeme Markét za rozhovor a přejeme otevřené a vnímavé srdce ke všemu, co jí Pán chce každý den říct a ukázat. Více fotek zde.