Volba nové generální představené

24. generální kapitula v Římě má tento týden napilno, začíná totiž týden rozlišování a voleb nové generální představené a celé generální rady. V sobotu vyjádřilo celé shromáždění sester vděčnost generální představené sestře Yvonne Renguat, která svojí službu končí.

K rozlišování ohledně nové přestavené nám píše sestra Zdeňka Švédová krátké psaní, ve kterém vyjadřuje prosbu o modlitbu.

Milí bratři, milé sestry prostě celá salesiánská rodino!

Zdravím vás z Říma, kde se s Maruškou Vavříkovou účastníme naší generální kapituly. Právě dnes jsme vstoupili do procesu volby naší generální představené a generální rady. Znamená to, zvolit někoho, kdo na sebe vezme úkol vést naši kongregaci se vším co je. S tím, čím je krásná a radostná a také s tím čím trpí nebo kde je třeba zkostnatělá. Prosím, modlete se za nás, aby naše volba byla dobrá, svobodná, aby Bůh mohl skrze nás všechny vstupovat do našich dějin a konat své dílo spásy. Novou představenou bychom měly mít v úterý 5. října. Další dny budeme volit ještě generální radu. Myslíme na vás u nás doma a tady se zase modlíme za naše volby. Tak ať přinesou naději. Mějte se hezky a opravdu se modlete. Díky.

Zdeňka Švédová FMA